Renodlat Cyber Com flyttar fram positionerna

Renodlat Cyber Com flyttar fram positionerna Avvecklingen av Cyber Coms affärsområde Marknadskommunikation är nu helt genomförd. Delar av verksamheten inom bolaget Cyber Com Pir har därmed överlåtits till det nystartade företaget Shouhyou som delvis ägs av gamla Pirmedarbetare. Cyber Com kvarstår med en ägarandel på 15 procent i det nya bolaget. Företaget Pir, som verkat inom områdena webbutveckling, design och marknadskommunikation, förvärvades av Cyber Com i augusti 1999. Kostnaderna för den nu gjorda avvecklingen håller sig inom ramen för de tidigare aviserade 8 Msek och kommer att belasta 4:e kvartalet år 2000. - Fokuseringen på våra kärnområden e-Business och telekom är en orsak till att vi oavbrutet kunnat flytta fram positionerna. Nu är det glädjande att vi även har kunnat lösa avvecklingen av området Marknadskommunikation på ett sätt som gör att både Cyber Com och det nya bolaget Shouhyou går stärkta mot de utmaningar som det nya året för med sig, säger Mats Alders, vd på Cyber Com. Shouhyou är specialiserade på Internet Branding, en ny metod att utveckla och stärka personliga varumärken via Internet. Det gångna årets turbulens inom it-sektorn har inte stoppat Cyber Coms expansionsplaner. Sedan början av december är bolaget inne i en rekryteringskampanj för att täcka behovet av ytterligare konsulter. I sin senaste ekonomiska rapport, för de tre första kvartalen år 2000, presenterade Cyber Com ett rörelseresultat före goodwill-avskrivningar på 21,3 miljoner kronor. Omsättningen ökade med hela 94 procent jämfört med samma period föregående år. Affärsområdet Telekom and Services erbjuder konsulttjänster och paketerade lösningar till telekommarknaden. Bland annat ligger man i framkant gällande betalningslösningar för mobila tjänster. Bland kunderna finns ledande aktörer som Ericsson, Netcom och Telia Mobile. Inom e-Business säljer bolaget avancerade konsulttjänster inom marknaderna handel, tillverkande industri och bank/finans. Tyngdpunkten ligger på handel mellan företag och bland kunderna finns företag som DFDS Torline, ASSA samt Nordiska Fondkommission. För mer information kontakta: Mats Alders, VD Cyber Com Gunilla Sten, ekonomidirektör Cyber Com Tel: 070-725 32 00 Tel: 0708-644 722 E-post: mats.alders@cybercom.se E-post: gunilla.sten@cybercom.se Läs mer på www.cybercom.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/12/20010112BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/12/20010112BIT00430/bit0002.pdf

Om oss

Cybercom är ett IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter. Bolagets expertisområden täcker hela ekosystemet inom kommunikationstjänster. Cybercoms hemmamarknad är Norden, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer. Cybercom grundades 1995. Läs mer på www.cybercom.se

Prenumerera

Dokument & länkar