Cycore fortsätter renodling och höjer effektiviteten

Cycore fortsätter renodling och höjer effektiviteten Cycores styrelse har fattat beslut om effektivitetsprogram i syfte att snabbare uppnå lönsamhet. Beslutet, som bl a innebär en reducering av antalet anställda med 20 personer, är ett led i den pågående renodlingen och koncentrationen av verksamheten. Cycores produktutbud har nyligen renodlats genom avyttring av 2D- teknologin och nedläggning av AllaDessa-projektet. Detta har skapat positiva resultat i form av förstärkt fokus på huvudprodukten Cult3D samt förbättrad kostnadseffektivitet. Styrelsen har nu fattat beslut om att dessutom genomföra ett effektivitetsprogram i syfte att snabbare uppnå lönsamhet. Effektivitetsprogrammet omfattar främst åtgärder, utöver renodlingen, inom följande fyra områden: - utveckling av nya, kompletterande intäktsmodeller - förändrad säljstrategi mot storkunder resp. kanaler - kostnadsbesparingar inom marknadsföring - koncentration av säljpersonal till vissa geografiska områden. Som en konsekvens av effektivitetsprogrammet kommer bl.a. säljorganisationen i Nordamerika i fortsättningen att ledas från Toronto, Nordamerikas centrum för 3D-utveckling. Totalt kommer effektivitetsprogrammet att medföra en minskning av den globala organisationen med 20 personer. Antalet anställda inom Cycore kommer att vara ca. 65 personer efter genomförande av effektivitetsprogrammet. Besparingen förväntas ge fullt genomslag i slutet på andra kvartalet 2001. För ytterligare information var vänlig kontakta: Bengt Starke, CEO, Cycore AB 018-65 65 60, bengt.starke@cycore.com Om Cycore: Cycore är ett av branschens ledande företag vad gäller interaktiv 3D- programvara för Internet. Cycore:s Cult3D® -programvara bygger på prisbelönad produktvisualiseringsteknik, och används på webbsidor, i Microsoft Office®-dokument och i Adobe® Acrobat® -filer. Syftet med programvaran är att hjälpa företag att öka sin försäljning on-line samt förbättra sin säljpresentation och kundservice. Fler än 300 kända märkesföretag, inklusive Palm, NEC, Canadian Broadcasting Corporation, ABB och Toyota använder Cult3D på sina webbsidor. Cult3D har fler än 6 miljoner användare globalt. Cycore säljer även Cult Effects , en serie kraftfulla specialeffektfilter för efterproduktion av film och video. Företaget grundades i Sverige 1996, där även huvudkontoret finns. Företaget har också kontor i USA, Kanada, Frankrike, Storbritannien och Tyskland. Den 31 december 2000 hade Cycore 109 anställda och omsättningen under årets första nio månader var 11,3 miljoner SEK. Se www.cycore.com för ytterligare information. Cult3D är ett registrerat varumärke och Cult Effects ett varumärke tillhörande Cycore. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00950/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00950/bit0002.pdf

Om oss

Cycore är ett av branschens ledande företag vad gäller interaktiv 3D-programvara för Internet. Cycore:s Cult3D(r)-programvara bygger på prisbelönad teknik, och används på webbsidor, i Microsoft Office(r)-dokument och i Adobe(r)-filer.

Dokument & länkar