Cyxones styrelse och ledning tecknar för cirka 700 KSEK i pågående företrädesemission

Cyxone (publ) meddelade idag att dess styrelse och ledning kommer att teckna sig för totalt cirka 700 KSEK (287 625 units) i den pågående företrädesemissionen.

Villkoren i företrädesemissionen innebär att 1 unit består av 1 nyemitterad aktie och 1 teckningsoption. Teckningsperioden pågår till den 23 oktober 2018 och teckningskursen uppgår till 2,50 SEK per unit. 1 teckningsoption ger rätt att teckna 1 nyemitterad aktie under perioden 2–18 september 2019. Emissionen har garantiåtaganden om cirka 44,4 MSEK, motsvarande 90 procent av emissionsbeloppet.

Styrelse och ledning kommer att teckna units för cirka 700 KSEK. Det fördelas på:*

  • Styrelseordförande Bert Junno, 165 625 units med företrädesrätt.
  • Styrelsemedlem Mikael Lindstam kommer ej teckna units i erbjudandet.
  • Styrelsemedlem Theresa Comiskey Olsen, 100 000 units utan företrädesrätt.
  • VD Kjell G. Stenberg, 20 000 units med företrädesrätt.
  • CFO Ola Skanung, 2 000 units med företrädesrätt.

"Styrelse och ledning står bakom tron på en ljus framtid för Cyxone, där både T20K och Rabeximod kommer att vara viktiga då båda visat stor potential. Bolagets marknadspositionering inom autoimmuna sjukdomar med T20K och Rabeximod är mycket attraktiv. Cyxone adresserar två enorma marknader och kommer inom kort att ha två kliniska projekt i portföljen, vilket inte reflekteras i vårt nuvarande börsvärde. Beslutet att teckna aktier i den pågående företrädesemissionen var därför mycket lätt att fatta”, säger Bert Junno, styrelseordförande i Cyxone.

”Vår huvudkandidat, T20K, har fortsatt att leverera positiva resultat i enlighet med vår uppsatta tidsplan och verkar ha extremt goda förutsättningar att kunna bli en framtida miljardprodukt inom multipel skleros. Detta tillsammans med den helt unika situationen, med befintlig terapeutisk data från 200 patienter, inom ledgångsreumatism, som låg till grund för förvärvet av Rabeximod har vi inom kort omvandlat Cyxone till ett kliniskt bolag i världsklass. Våra värderingsberäkningar och diskussioner med större läkemedelsbolag talar sitt tydliga språk och jag väljer därför att teckna aktier i den pågående företrädesemissionen”, säger Kjell G. Stenberg, VD i Cyxone.

Tidplan för företrädesemission:

  • 23 oktober 2018: sista dag för teckning i företrädesemissionen
  • 25 oktober 2018: offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

*Styrelsemedlem Saad Gilani har hemvist i USA vilket hindrar honom från att ta del av erbjudandet.

Kontakt
Cyxone AB (publ)

Kjell G. Stenberg, VD
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21

221 22 Malmö
www.cyxone.com

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cykolotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K mot MS i pre-kliniskt program samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på telefon 08-503 015 50.

www.cyxone.com  

Taggar:

Om oss

Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cyklotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K för behandling av MS i klinisk fas I samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se. www.cyxone.com

Prenumerera

Dokument & länkar