Tommy Sundström invald i styrelsen för Dacke Group Nordic

Tommy Sundström har utsetts till ny styrelseledamot i Dacke Group Nordic. Tommy Sundström är VD på Air Call. Sundström är för närvarande ordförande i styrelsen för Sjö & Sandström.

-Tommy Sundström har lång erfarenhet av att leda och utveckla tjänsteföretag. Med erfarenhet från tidigare ledande positioner på Vodafone, Europolitan och Nokia tillför han en stor erfarenhet av industriellt affärsmannaskap som Dacke Group kommer att ha stor nytta av, säger Stefan Eriksson, styrelseordförande i Dacke Group Nordic.

Om oss

Dackes affärsidé är att skapa avkastning på investerat kapital genom professionellt och aktivt ägande i portföljbolagen. Aktieägarvärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av bolag. Avkastningen utgörs av resultat från bolagen samt eventuell vinst från kommande avyttringar. Under 2007 omsatte Dacke 606,8 MSEK med ett resultat efter skatt på -254,3 MSEK. Certified adviser för Dacke är Remium.

Dokument & länkar