Urban von Euler ny Koncernchef och VD i Dacke Group Nordic

Urban von Euler har utsetts till ny koncernchef och VD i Dacke Group Nordic. Urban von Euler, 49år, kommer närmast från ett konsultuppdrag som Marknadsområdeschef för Stockholm och Nordost för FeelGood AB, Sveriges näst största bolag inom företagshälsovård. Fram till maj 2004 var han VD och koncernchef för Infinicom AB. Ett bolag noterat på NGM-listan som dels bedriver konsultverksamhet inom transaktionsteknik och IT säkerhet dels bedriver en handelsrörelse i England för ”lap-top” datorer. I bagaget har han även erfarenheter från befattningar som VD för Cityvården och marknadschef för Previa. Urban tillträder befattningen den 14 december 2004.

I samband med Urban von Eulers tillträde kommer nuvarande koncernchef och VD Stefan Eriksson återgå till att vara arbetande Styrelseordförande i Dacke Group Nordic. - I styrelsen är vi mycket nöjda över att Urban von Euler accepterat den här utmanande och spännande uppgiften, säger Stefan Eriksson. Dacke Group är just nu inne i ett expansionsskede och noteras i januari på Aktietorget. Vi kommer att ha stor nytta av Urbans industriella affärstänkande och erfarenheter från såväl stora organisationer som noterade bolag. - Jag ser fram emot att få vara med om att utveckla Dacke Group till en ledande aktör inom den växande kommunikationsindustrin och göra koncernen till en lönsam investering för aktieägarna, säger Urban von Euler.

Om oss

Dackes affärsidé är att skapa avkastning på investerat kapital genom professionellt och aktivt ägande i portföljbolagen. Aktieägarvärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av bolag. Avkastningen utgörs av resultat från bolagen samt eventuell vinst från kommande avyttringar. Under 2007 omsatte Dacke 606,8 MSEK med ett resultat efter skatt på -254,3 MSEK. Certified adviser för Dacke är Remium.

Dokument & länkar