Nordstjernan satsar på tillväxt i Dacke Industri och har utsett Johnny Alvarsson till ny styrelseordförande

Report this content
  • Nordstjernan har utsett Johnny Alvarsson till ny styrelseordförande och Eva Brike till ny styrelseledamot i Dacke Industri
  • Dacke Industri redovisade ett väsentligen förbättrat resultat med en EBITA om 55 MSEK år 2016 (föregående år 3 MSEK)
  • Dacke Industri har slutfört förvärvet av KMT Precision Grinding

Nordstjernan förvärvade 100 procent av aktierna i PMC Group AB i november 2015 från ett bankkonsortium lett av Nordea Bank AB (publ). Bankkonsortiet strävade efter att finna en långsiktig industriell hemvist för PMC Group och en aktiv ägare.

PMC Group hade haft en negativ utveckling under flera år, men Nordstjernan bedömde att det fanns en stor potential att realisera genom aktivt ägande. Nordstjernan såg även en möjlighet att genom förvärvet av PMC Group bygga en plattform för en stark och växande företagsgrupp med inriktning på hydraulik, pneumatik samt elektrisk och mekanisk teknologi. Förvärvet av PMC Group slutfördes i januari 2016 och Nordstjernan bildade Dacke Industri-koncernen.

Under 2016 införde Dacke Industri en decentraliserad koncernorganisation och genomförde ett omfattande åtgärdspaket. Till följd av omstruktureringen har lönsamheten förbättrats och Dacke Industri redovisade 2016 ett rörelseresultat (EBITA) om 55 MSEK (föregående år 3 MSEK). Dacke Industri tillträdde aktierna i KMT Precision Grinding den 31 mars 2017 och omsätter nu över 2 Mdr SEK och har cirka 1 000 anställda.

Dacke Industri går nu in i en mer expansiv fas. Dacke Industris affärsidé är att investera i teknikbolag inriktade mot kundanpassade komponenter och systemlösningar. Den huvudsakliga inriktningen ska vara på marknadsledande OEM-kunder inom branscher som energi, mobil, marin och övrig industri. Verksamheterna ska vara organiserade som självständiga, teknik- och marknadsledande, kostnadseffektiva företag. Målsättningen är att koncernen skall växa med minst 10 % per år över en konjunkturcykel.

Till ny styrelseordförande i Dacke Industri har Nordstjernan utsett Johnny Alvarsson och till ny styrelseledamot Eva Brike. Johnny Alvarsson var mellan 2004 och 2017 VD i Indutrade vars omsättning under denna period ökade från 3,5 Mdr SEK till 13 Mdr SEK. Dessförinnan var Johnny verksam som VD i Elektronikgruppen och Zeteco samt hade olika chefsbefattningar på Ericsson. Eva Brike är HR-chef på Resurs Bank och har dessförinnan haft liknande roller på bland annat Rosti Group och Brio.

”Vi har infört en ny affärsmodell och en decentraliserad organisation. Det är glädjande att se resultatförbättringen till följd av tydligare resultatansvar och ökat entreprenörskap. Vår orderingång har ökat med drygt 20 procent under första kvartalet 2017 jämfört med föregående år och vi genomför nu ett investeringsprogram om 100 MSEK.”, säger Börje Vernet, verkställande direktör för Dacke Industri.

”Jag tror på Dacke Industris affärsmodell med inriktning på att förvärva och utveckla teknikbolag. Jag ser goda möjligheter att skapa tillväxt. Bolaget har också en stark ägare i Nordstjernan och jag tror att vi tillsammans kommer att kunna bygga en stark företagsgrupp.”, säger Johnny Alvarsson, styrelseordförande i Dacke Industri.

”Johnny Alvarsson har omfattande erfarenhet av företagsutveckling och förvärv. Johnny kommer att bidra till den fortsatt positiva utvecklingen av Dacke Industri. Vi kommer som långsiktig och aktiv ägare att stödja Dacke Industris tillväxtstrategi.”, säger Tomas Billing, verkställande direktör för Nordstjernan.

Tomas Billing Johnny Alvarsson Börje Vernet
Verkställande direktör Styrelseordförande Verkställande direktör
Nordstjernan AB Dacke Industri AB Dacke Industri AB

 
Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan AB
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Johnny Alvarsson, styrelseordförande Dacke Industri AB
Telefon: +46 70 589 17 95
E-post: johnny.alvarsson@telia.com

Börje Vernet, verkställande direktör Dacke Industri AB
Telefon: +46 70 298 46 67
E-post: borje.vernet@dackeindustri.se

 
Dacke Industri investerar i innovativa teknikföretag med fokus på kundanpassade komponenter och systemlösningar inom branscher som energi, verkstad, marin/offshore, gruvor, materialhantering och processindustri. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder och har ca 1 000 anställda. Dacke Industri är helägt av Nordstjernan. Mer information om Dacke Industri finns på www.dackeindustri.se.

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Prenumerera