Försäljningen i  augusti uppgick till 1 870 tkr.

För augusti 2016 uppgick försäljningen till 1 870 tkr (281 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 565% jämfört med föregående år. Ackumulerat för jan-augusti 2016 uppgår försäljningen till 5 122 tkr (1 101 tkr), vilket motsvarar en tillväxt om 365 %.

Försäljningen från juli till augusti 2016 har ökat med 13 %, (1 655 tkr jämf. 1 870 tkr).

Månad                 (tkr) 2015 2016
Juni 142 818
Juli 164 1 655
Augusti 281 1 870

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 076-33 60 556

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade get- och komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen

Dalsspira mejeri AB (publ)

Håbynvägen 6

458 30 Färgelanda                                               

Telefon: 0528-500 01

E-post: info@dalsspira.se

Hemsida: www.dalsspira.se                                                         

Tidsplan för finansiell rapportering
2016-11-18 Kvartalsrapport 4 2016
2017-02-27 Bokslutskommuniké

Prenumerera

Dokument & länkar