Telefonväxeln fungerar igen

Från kl 17.00 idag har Danderyds sjukhus varken kunnat ta samtal emot eller ringa via sin telefonväxel.

Ett fel i en server orsakade problemet. Sjukhuset gick snabbt över till reservrutiner och handlade enligt de riktlinjer som finns. Från ca 23.30 fungerar nu växeln som den ska

För ytterligare frågor

Anna-Carin Stark, 0732-096471

Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus och tillsammans med BB Stockholm norra Europas största förlossningsklinik. Sjukhuset grundades 1964 och bedriver universitetssjukvård fördelat på tolv verksamhetsområden och nio stödfunktioner. Årligen tar sjukhuset emot cirka 90 000 akutsökande, 420 000 besök i öppenvården och 49 000 i slutenvården samt genomför omkring 6 500 förlossningar. I samarbete med Karolinska Institutet (KIDS) bedriver Danderyds sjukhus utbildning och forskning kring de vanligaste folksjukdomarna tar årligen emot drygt 2 000 studenter från drygt 100 olika lärosäten i ett 30-tal olika utbildningsprogram. Danderyds Sjukhus AB är ett helägt bolag inom Region Stockholm och har cirka 4 300 medarbetare. Mer information finns på ds.se samt ki.se/kids.

Prenumerera