Danirs innehav i Epsilon uppgår till 97,5 procent

Danirs innehav i Epsilon uppgår till 97,5 procent Danir ABs ("Danir") erbjudande till aktieägarna i och innehavarna av teckningsoptioner 2002/2005 utgivna av Epsilon AB ("Epsilon") har under den förlängda anmälningstiden accepterats av aktieägare representerande 162 856 aktier av serie B, motsvarande 1,5 procent av rösterna och 1,7 procent av kapitalet i Epsilon. Inklusive de i föregående stycke angivna aktierna, innehar Danir vid den förlängda anmälningstidens slut totalt 163 750 aktier av serie A och 9 128 642 aktier av serie B i Epsilon, motsvarande 97,7 procent av rösterna och 97,3 procent av kapitalet räknat efter fullt utnyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner. Före utspädning uppgår Danirs ägande till 97,8 procent av rösterna och 97,5 procent av kapitalet. Danir avser påkalla tvångsinlösen av utestående minoritetsaktier i Epsilon. Dessutom är avsikten att Epsilons aktier skall avnoteras från Stockholmsbörsen. Malmö den 24 mars 2003 Danir AB Styrelsen För ytterligare information kontakta: Anders Johnsson, VD Danir, tel. 0703-79 13 74 Mats Boström, VD Epsilon, tel. 0703 - 79 07 45 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030324BIT00920/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/24/20030324BIT00920/wkr0002.pdf

Om oss

Danir äger, förvaltar och deltar aktivt i utvecklingen av noterade och onoterade bolag, främst inom utvecklingsintensiva branscher. Utmärkande för dessa bolag är att de delar Danirs syn på entreprenörskap och kvalitet för att skapa långsiktig värdetillväxt

Dokument & länkar