Daydream förvärvar danska Rezet

·Daydream Software AB förvärvar Rezet.net ApS ·Förstärkning av positionen inom mobila ”online” spel ·Produktportföljen kompletteras med mobila spel och underhållningstjänster ·Daydream får genom förvärvet ett flertal väl fungerande distributionskanaler för mobila spel vilket kommer att vara positivt för Daydream’s existerande verksamhet

Daydream Software AB (”Daydream”) har tecknat avtal om förvärv av den danska spel- och underhållningsleverantören Rezet.net ApS (”Rezet”). Förvärvet finansieras med 3 882 000 Daydream B-aktier och är ett led i bolagets strategi att vara en ledande aktör inom mobila spel. Förvärvet är villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma. Rezet erbjuder innehåll (spel, ljud och bild) för mobiltelefoner till operatörer, tjänstedistributörer och portaler. Bolaget har distributionsavtal med 26 operatörer och tjänstedistributörer i Europa bland annat TDC, SMS A/S, Tele2, Bite GSM, BonGiorno, Jamba, Inpoc, Aspiro och Monstermob. Rezet har även rättigheterna för spelutveckling av bland annat varumärket ”Happy Tree friends”. Vidare har bolaget nyligen utvecklat det egna spelet ”Blow Cow” som rankas högt bland ledande mobilspelsportaler, tex Monstermob. Rezet startades i november 2003 och har idag 4 anställda. Rezets omsättning för perioden 2003-01-11 till 2004-11-30 uppgår till cirka 6,0 miljoner kronor. Resultat före skatt uppgår till 0,0 miljoner kronor. För 2005 bedöms försäljningsökningen inom Daydream på grund av affären uppgå till minst 12 miljoner kronor, vidare bedömer styrelsen att förvärvet kommer att ge ett positiv resultatbidrag. I November hade Rezet en omsättning på 700 tkr och ett svagt positivt resultat. Rezets omsättning har ökat varje månad sedan företaget startades. Rezet ägs genom bolag av Mads V. Jörgensen, Birgitte Svendsen och Daydreams tillförordnade VD Håkan Person, till en tredjedel vardera. Håkan Person kommer i och med affären tillträda som ordinarie VD i Daydream. Mads V. Jörgensen och Birgitte Svendsen kommer att ingå i företagets ledning. Förvärvet finansieras genom en apportemission om 3 882 000 nya B-aktier, motsvarande cirka 20,2 procent av rösterna och 20,3 procent av kapitalet efter pågående företrädesemission. I och med förvärvet erhåller Daydream upparbetade kanaler till konsumenter samtidigt som Daydreams produktportfölj kompletteras med ytterligare spelprodukter och underhållningstjänster. ”Vi är mycket glada över förvärvet av Rezet vilket är en av flera planerade konsolideringsaktiviteter i syfte att stärka och utveckla Daydreams position som förläggare av mobilspel. Rezet har etablerat ett imponerande distributionsnätverk för försäljning och distribution av mobila tjänster. Ett nätverk som passar mycket väl in i Daydreams strategi att utveckla och sälja egna spelprodukter. Därutöver har Rezet byggt upp en stor portfölj av mobila spel som kommer att ha en positiv påverkan på Daydreams verksamhet och resultatutveckling.” säger Peter Levin, Daydreams Styrelseordförande ”Försäljningen av Rezet till svenska Daydream realiserar Rezets mål att bygga en bred förlagsverksamhet med mobila tjänster för distribution i både nära och fjärran marknader. Daydream är en erkänd spelutvecklare med stor kompetens inom spelutveckling, tillsammans har vi styrkan att producera och distribuera kvalitetsinnehåll för mobiltelefonen,” säger Mads V. Jörgensen, VD för Rezet Stockholm 2004-12-13 För ytterligare information kontakta: Peter Levin, Pan Vision AB Telefon +46 730 41 63 93 Peter.levin@panvision.com T.f VD Håkan Persson, Daydream Software AB Telefon +46 (0)708 – 36 81 30 hakan.persson@daydream.se VDf. Mads V. Jörgensen Telefon +45 29 49 28 00 mvj@rezet.net

Om oss

Daydream är en koncern som utvecklar interaktiv elektronisk underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt betalbara via Internet och andra digitala medier.

Dokument & länkar