Daydream i säljsamarbete med Mobilaris

Svenska spelleverantören Daydream samarbetar med telekomleverantören Mobilaris för att sälja ett paket med positioneringsbaserade tjänster och infrastruktur till mobiloperatörer. I paketet ingår bla Daydreams onlinespel BotFighters 2 och Mobilaris’ positioneringstjänstplattform Pacific Ocean.

Syftet med samarbetet är att skapa en nyckelfärdig lösning inkluderande infrastruktur, applikationer och driftstjänster som hjälper mobiloperatörer att snabbt lansera nya spännande tjänster med mobil positionering. BotFighters 2 ett action-orienterat äventyrsspel där tusentals spelare kan mötas i en gemensam spelvärld för att i olika rebellgrupper tillsammans göra uppror mot en korrupt överstatlig regering 100 år in i framtiden. Med hjälp av positioneringsteknik i mobilnätet flyttas spelet ut på gatan i den verkliga världen. Mobilens display förvandlas till en radarskärm där man ser sina motspelares positioner i verkliga världen, en värld som nu fylls av faror som virtuella minor och datorstyrda fiender som man måste undvika när man rör sig runt ute i staden. ”Vi har haft gemensamma säljaktiviteter med Mobilaris under flera år”, säger Sven Hålling, försäljningschef på Daydream, ”och med detta nya paket kan vi med hjälp av Mobilaris nå nya operatörer för att utöka vårt distributionsnät.” ”Bra applikationer är viktiga för oss för att sälja vår plattform”, säger Roger Lundgren, säljchef på Mobilaris, ”och BotFighters är en mycket spännande produkt som alltid skapar stort intresse från mobiloperatörer.” För ytterligare kontakta: Sven Hålling, försäljningschef Daydream tel: 0705-82 53 23, e-post: sven.halling@daydream.se Roger Lundgren, försäljningschef Mobilaris tel: 070-608 58 37, e-post: roger.lundgren@mobilaris.se _________________________ Om Daydream Daydream är en svensk producent och förläggare av de attraktivaste och mest underhållande spelen för mobiltelefoner. Daydream har utvecklat och designat digitala spel sedan 1994 och besitter idag spetskompetens inom utveckling av innovativa, interaktiva spel, baserade på avancerad spjutspetsteknologi. Då efterfrågan på mobiltelefonspel ökat i snabb takt under de senaste åren, har Daydream, sedan sommaren 2004, helt inriktat sin produktion på spel för mobiltelefoner. I Daydreams produktion ingår titlar som Botfighter, Supafly och Netbaby Grand Prix. Daydreams kunder utgörs av mobilterminalstillverkare, mobiloperatörer samt större internationella spelförläggare, exempelvis Nokia, iFone samt Telia. Daydream har idag 18 medarbetare med huvudkontor i Stockholm samt utvecklingsstudios i Karlstad och Stockholm. Sedan december 2000 är Daydreams B-aktie noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Om Mobilaris Mobilaris, baserat i Luleå och Stockholm, har som huvudfokus att underlätta för mobiloperatörer att snabbt och kostnadseffektivt adressera marknaden för mobila tjänster. Mobilaris kombinerar expertis från mobiloperatörsverksamhet med världsledande teknologi och FoU. Mobilaris består av erkända affärsutvecklare inom positionsbaserade tjänster, mobil mjukvaruutveckling samt strategisk expertis från mobilindustrin. Mobilaris har tillsammans med Ericsson ett flertal kommersiella system i drift i Europa.

Om oss

Daydream är en koncern som utvecklar interaktiv elektronisk underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt betalbara via Internet och andra digitala medier.

Dokument & länkar