Daydreams nyemission övertecknad

Daydream AB (publ) (”Daydream”) har genomfört en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen som avslutades fredagen den 17 december har övertecknats.

Den befintliga emissionsgarantin behöver därmed ej tas i anspråk. Detta innebär att Daydream tillförs cirka 17,2 mkr före emissionskostnader. Efter nyemissionen uppgår antalet aktier i Daydream till 15 315 000, fördelat på 13 800 aktier av serie A och 15 301 200 av serie B. Stockholm 2004-12-20 För vidare information, vänligen kontakta: Daydream, Håkan Persson, telefon: 0708-36 81 30

Om oss

Daydream är en koncern som utvecklar interaktiv elektronisk underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt betalbara via Internet och andra digitala medier.

Dokument & länkar