Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2004

Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2004 · Resultatet efter skatt för årets sex första månader uppgick till -11,1 Mkr (-7,6 Mkr). Omsättningen under samma period uppgick till 5,6 Mkr (3,9 Mkr). · Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till -12,7 Mkr (-2,6 Mkr). Omsättningen under kvartalet uppgick till 2,8 Mkr (2,6 Mkr). · Resultatet per aktie för andra kvartalet uppgick till -2,09 kr (-2,35 kr). · Engångskostnader på 2,8 Mkr och engångsavskrivningar på 7 Mkr har påverkat resultatet det andra kvartalet. · Rörelseresultatet för sexmånadersperioden utan engångsposter uppgick till -1,4 Mkr. · Det andra kvartalet har präglats av strategiska förvärv, fortsatt strukturarbete och försäljningsinsatser både på mobil- och konsolsidan. · Daydream har vid en extra bolagsstämma den 4 augusti valt en ny styrelse bestående av Peter Levin (ordf.), Gunnar Nilsson, Fredrik Nygren, Fredrik Malmberg och Håkan Persson. Styrelsens uppfattning är att Daydreams framtida resultat inte ska belastas av några större engångsposter. Kontaktpersoner Peter Levin, Styrelseordförande 0730- 41 63 93 peter.levin@panvision.com Do Hellbom, VD 0733-16 95 25 do.hellbom@daydream.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/12/20040812BIT00010/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Daydream är en koncern som utvecklar interaktiv elektronisk underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt betalbara via Internet och andra digitala medier.

Dokument & länkar