FLAGGNINGSMEDDELANDE Gunnar Nilsson har avyttrat aktier i Daydream Software AB (publ)

Gunnar Nilsson har den 15 november 2004 genom intressebolag sålt 398.844 aktier i Daydream Software AB (publ), motsvarande ca 5 % av kapital och röster.

Gunnar Nilssons kvarvarande innehav i Daydream Software AB (publ) uppgår därefter till ca 450.000 aktier, motsvarande ca 6 % av kapital och röster. Kontakt: Gunnar Nilsson. 070-844 70 01

Om oss

Daydream är en koncern som utvecklar interaktiv elektronisk underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt betalbara via Internet och andra digitala medier.

Dokument & länkar