Beslut tagna vid extra bolagsstämma i Daydream den 17 februari 2003

Beslut tagna vid extra bolagsstämma i Daydream den 17 februari 2003 Vid en extra bolagsstämma i Daydream Software AB (publ) den 17 februari 2003 beslutades att: · godkänna en riktad nyemission till TA Capital ehf · avytta dotterbolaget Skynet AB · välja in tre nya styrelseledamöter Dessutom meddelar Daydreams styrelse och ledning idag att: · datum för ordinarie bolagsstämma fastställts till 14 april 2003 · Traitors Gate II projektet avbrutits Vid extra bolagsstämma i Daydream Software antogs styrelsens förslag om en riktad nyemission uppgående till 7.2 miljoner aktier à 0.41 kronor/aktie riktat till ett investerarkonsortium lett av TA Capital. Bolaget tillförs därmed 2.9 miljoner kronor. Dessutom antog stämman styrelsens förslag om att sälja dotterbolaget SkyNet AB till tidigare vd Leif Danielsson via bolag för 1 krona. Daydream blir därmed av med en förlustbringande rörelse som inte tillhör kärnverksamheten, vilket är i linje med den nya strategin för bolaget. Tre nya styrelseledamöter valdes in på stämman: Lennart Ahlgren, Henrik Sundberg och Kenneth Holmlund. Ordinarie bolagsstämma kommer hållas den 14 april 2003. Avslutningsvis meddelar Daydreams ledning att Daydream Software AB och den nordamerikanska förläggaren gemensamt har beslutat att Traitors Gate II- projektet inte kommer att utvecklas av Daydream. Överenskommelsen har en viss positiv resultatpåverkan eftersom projektet inte genererat några intäkter sedan november 2002. Umeå 2003-02-18 Daydream är en koncern som utvecklar interaktiv underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt betalbara via Internet och andra digitala media. I Daydream Software AB ingår dotterbolagen Daydream Technology och Daydream Ventures. Daydream Software AB är noterat på OM Stockholms börsens O-lista. Peter Zetterberg, vd för Daydream, tel. 090-70 66 72, mobil 070-844 70 10 eller e-post; peter.zetterberg@tapartner.com Gunnar Nilsson, styrelseordförande Daydream, mobil 070-844 70 01 eller e-post; gunnar.nilsson@tacapital.com Besök även : www.daydream.se www.tacapital.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT00300/wkr0002.pdf

Dokument & länkar