Bokslutskommuniké, 1 jan # 31 december 2002

Daydream Software AB (publ) Bokslutskommuniké, 1 jan - 31 december 2002 · Resultatet uppgick till -21,2 (-73,3) (jan-dec-01) Mkr. · Den genomförda nyemissionen den 2002-05-10 fulltecknades. · I slutet av december beslöt styrelsen att inför 2003 genomföra ett strategiskifte innebärande en förädling av Daydreams affärsidé. · I slutet av verksamhetsåret förvärvades Twine-Media AB. · Efter verksamhetsåret utgång har styrelsen beslutat att kalla till extra bolagsstämma för bl.a. nyval av styrelse. Nästa informationstillfälle Nästa rapport gällande delårsbokslut gällande första kvartalet kommer 2003-04-30. Datum för bolagsstämman för verksamhetsåret 2002 är inte fastställt, men beräknas hållas i april. Denna bokslutskommuniké har översiktligt granskats av bolagets revisor. Umeå den 17 februari 2003 Styrelsen Gunnar Nilsson Anders Lövgren Bjarne Bergman Anders Eklund Kontaktpersoner: Peter Zetterberg, VD 070-844 70 10 Gunnar Nilsson, Styrelse ordförande 070-844 70 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00770/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/17/20030217BIT00770/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar