Daydream från SBI till Nya Marknaden

Daydream från SBI till Nya Marknaden - ett steg på vägen till O-listan Internetföretaget Daydream Software AB flyttar den 20 juni över sin marknadsnotering från SBI-listan till OM Stockholmsbörsens Nya Marknaden. Daydream har varit SBI-noterat sedan 1997. - Förflyttningen till Nya Marknaden är ett steg mot vår O-listenotering, som planeras ske under sista kvartalet i år, säger Daydreams koncernchef Leif Danielsson. Dessutom kommer vår aktie att handlas över Stockholmsbörsens elektroniska handelssystem vilket ger en bättre genomlysning. För ytterligare information kontakta: Leif Danielsson, Koncernchef för Daydream, tel. 090-70 66 70, alt. mobil 070-525 62 02 eller mail, leif.danielsson@daydream.se Besök även: www.daydream.se Daydream är en koncern som utvecklar interaktiv underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt betalbara via Internet och andra digitala media. I Daydream ingår dotterbolagen Daydream Technology, Daydream Entertainment och Daydream Ventures. Daydream (publ) listas på SBI:s aktielista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT01100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT01100/bit0002.pdf

Dokument & länkar