Daydream och Telia i strategiskt samarbete

Daydream och Telia i strategiskt samarbete Daydream och Telia har tecknat ett samarbetsavtal för lansering och saluförande av onlinespelet Clusterball . Intäkterna från spelet hanteras via Telias betalmedel Telia PayIT. Lanseringen av Clusterball med Telia PayIT inleds under sommaren. Avtalet innebär att Telia lanserar Daydreams onlinespel Clusterball. Företagen inleder dessutom ett nära samarbete inom nätbetalningar, bland annat för vidareutveckling av Telias Internetbaserade betalningsmedel Telia PayIT. - Telia PayIT är ett säkert betalsystem för digitala mikrobetalningar över nätet och lämpar sig väl för den typ av produkter Daydream erbjuder. Daydream förstod tidigt affärsmöjligheterna med digitala mikrobetalningar och för oss känns det därför extra spännande att vi nu inleder ett samarbete, säger Håkan Rossberg ansvarig Telia PayIT. Clusterball är ett sportspel som Internetanvändaren enkelt laddar hem till sin hårddisk. Konsumenten har sedan möjlighet att spela hemma mot datorn, eller att koppla upp sig mot nätet och möta andra deltagare. Den som väljer att koppla upp sig betalar endast för den tid spelomgången pågår. - Det är oerhört spännande för oss att få arbeta med ett bolag som Telia. Med sin dominans på en av världens mest teknikmogna marknader med hög andel Internetanslutna kunder är Telia en perfekt partner för oss. Med status som prioriterad partner vi nu har fått har vi stora förväntningar på vad det fortsatta samarbetet kan leda till. Avtalet markerar ett avgörande utvecklingssteg, inte bara för Daydream utan för hela den Internetbaserade underhållningen., säger Leif Danielsson, koncernchef för Daydream. - Detta är vad vi som bolag har arbetat för i tre år och nu visar det sig att teknikutvecklingen har gått åt det håll vi förutspådde. Vi är det första bolaget som levererar innehåll som är inte bara anpassat, utan från grunden byggt för Internet säger Jan Persson-Broberg, VD för Daydream. För ytterligare information kontakta: Jan Phersson-Broberg, VD för Daydream, tel. 090-70 66 70, alt. mobil 070-662 74 00 eller mail, jp@daydream.se. Leif Danielsson, Koncernchef för Daydream, tel. 090-70 66 70, alt. mobil 070-525 62 02 eller mail, leif.danielsson@daydream.se Besök även: www.daydream.se Daydream är en koncern som utvecklar interaktiv underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt betalbara via Internet och andra digitala media. I Daydream ingår dotterbolagen Daydream Technology, Daydream Entertainment och Daydream Ventures. Daydream (publ) listas på SBI:s aktielista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00930/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00930/bit0002.pdf

Dokument & länkar