Daydream Software AB (publ) når inte förväntad resultatnivå för kvartal 4, 2002

Report this content

Daydream Software AB (publ) når inte förväntad resultatnivå för kvartal 4, 2002 Det avtal med Conspiracy Entertainment Corporation som tillkännagavs i ett pressmeddelande daterat 2002-08-22 har inte givit några intäkter till dags dato. Omförhandlingar ang avtalets slutgiltiga villkor pågår. Dessutom har införsäljningen av nya uppdragsproduktioner haft sämre utveckling än väntat. Detta medför att den förlusttakt som redovisades för kvartal 1-3, 2002, även förelegat under kvartal 4. Härtill har i samband med bokslutsarbetet framkommit ett behov av nedskrivning av värdet på vissa tillgångar i balansräkningen. Sammantaget medför detta att den redovisade förlusten för 2002 kommer att uppgå till 23-26 Mkr. Med anledning av ovanstående problem har bokslutsarbetet fördröjts och bolaget tvingas därför till att senarelägga publiceringen av sitt bokslut till 2003-02-17. Det som här redovisas understryker ytterligare det angelägna kapitalbehov som finns i bolaget. Den 3/2 2003 kommer därför en kallelse till en extra bolagsstämma att utgå, som skall ta ställning till en riktad nyemission. Villkoren för denna nyemission kommer att redovisas i samband med kallelsen till extra bolagsstämman. Daydream är en koncern som utvecklar interaktiv underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt betalbara via Internet och andra digitala media. I Daydream Software AB ingår dotterbolagen Daydream Technology och Daydream Ventures. Daydream Software AB är noterat på OM Stockholms börsens O-lista. Gunnar Nilsson, styrelseordförande Daydream, mobil 070-844 70 01 eller e- post; gunnar.nilsson@tacapital.com Besök även : www.daydream.se www.tacapital.com www.tapartner.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/24/20030124BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/24/20030124BIT00440/wkr0002.pdf

Dokument & länkar