Daydream tecknar distributionsavtal med Diggibag.com

Daydream tecknar distributionsavtal med Diggibag.com Börsnoterade Daydream Software AB, som utvecklar och marknadsför spel, har tecknat distributionsavtal med Diggibag.com angående elektronisk distribu- tion av den svenska versionen av on-line spelet Clusterball. Diggibag är ledan- de på området digital underhållning, och levererar innehåll till kunder som Bredbandsbolaget, Utfors och Telenordia. Lanseringen kommer att ske under första kvartalet i år. - Vi är glada att kunna erbjuda en produkt som Clusterball. Vi ser den som vägvisare för hur dagens digitala underhållningsmarknad förändras till en online marknad med helt nya konsument- och distributionsmöjligheter. Daydream bevisar med Clusterball att svensk programutveckling är ur ett globalt perspektiv framstående, inte enbart i teknik och kreativitet utan även i marknadsanpassning, säger Mikael Hägglöf, VD för Diggibag AB. Diggibag är sveriges ledande distributör av digital underhållning. Diggi- bag startades 1999 och har under hösten 2000 köpts av Toptronics Oy. Toptronics Oy startade 1983 och är därmed en av världens äldsta aktörer inom spelbranschen med långvariga relationer med kunder och leverantörer. Under år 2000 har bolaget etablerat sig på den svenska marknaden. Det finska moderbolaget kontrollerar idag ca. 50 % av den finska marknaden, och 1999/2000 uppgick omsättningen till ca. 200 miljoner SEK med en vinst på ca.10 miljoner SEK. Toptronics Oy representerar bl.a Microsoft, Eidos, Hasbro, Handspring och Logitech. Clusterball släpptes på Internet den 17 juli tillsammans med ett betal- kortssystem i samarbete med DebiTech och IBM. Spelet tar genom Daydreams unika teknologi väsentligt mindre hårddiskutrymme än motsvarande konkurre- rande spel. Detta gör att spelet går att ladda ner och spelas via vanliga modem samt att det även kan distribueras via Internet. Daydream är en koncern som utvecklar interaktiv underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt be- talbara via Internet och andra digitala media. I Daydream ingår dotterbo- lagen Daydream Technology, Daydream Entertainment och Daydream Ventures. Daydream Software AB är noterat på O-listan vid OM Stockholmsbörsen. Leif Danielsson,Vd för Daydream, tel. 090-70 66 70, mobil 070-525 62 02 eller mail, leif.danielsson@daydream.se Besök även: www.daydream.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT01000/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT01000/bit0002.pdf

Dokument & länkar