Daydreams första order efter strategiomläggningen

Daydreams första order efter strategiomläggningen Ledningen för Daydream Software AB (publ) meddelar idag följande: · Kontrakt signerat med Conspiracy Entertainment, ordervärde 2M USD · Nytt kortfristigt lån på 1.148.000 kr upptas från TA Capital · Dotterbolaget Daydream Ventures AB försätts i konkurs Daydream har efter omförhandling säkrat en order från den amerikanska förläggaren Conspiracy Entertainment Group avseende utveckling av spelet Shooting Stars. Ordersumman är 2M USD. Enligt Daydreams nya outsourcing-modell kommer produktionen att läggas ut på den spanske spelutvecklaren Virtual Toys, där Daydream ansvarar för projektstyrning och -koordinering. Projektstart sker i mars 2003 och projektet skall vara slutfört i juli 2004. Fakturering sker enligt uppgjord betalningsplan med start i mars 2003. "För oss är det här är en indikation om att den nya strategin med fokus på förädling, försäljning och projektstyrning verkligen uppskattas av förläggarna. Vi ligger högre upp i värdekedjan än tidigare vilket ger god lönsamhet i projektet samtidigt som vårt risktagande kraftigt reduceras", säger VD Peter Zetterberg. Styrelsen har beslutat att uppta ett kortfristigt lån ifrån TA Capital och medfinansiärer om 1.148.000 kronor, samt att vid ordinarie bolagsstämma den 14 april föreslå en riktad nyemission till TA Capital och medfinansiärer, vilket betyder att lånet omvandlas till eget kapital. Detta är ett fullföljande av den redan föreslagna riktade nyemissionen om totalt 10 miljoner aktier till TA Capital och medfinansiärer. Styrelsen har vidare beslutat att dotterbolaget Daydream Ventures, till vilket produktionen av spel tidigare varit förlagd, försätts i konkurs. Denna åtgärd är ett led i bolagets strategi-omläggning och i det omfattande omstruktureringsprogram som Daydream nu genomgår. Umeå 2003-02-21 Daydream är en koncern som utvecklar interaktiv underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt betalbara via Internet och andra digitala media. I Daydream Software AB ingår dotterbolagen Daydream Technology och Daydream Ventures. Daydream Software AB är noterat på OM Stockholms börsens O-lista. Gunnar Nilsson, styrelseordförande Daydream, mobil 070-844 70 01 eller e- post; gunnar.nilsson@tacapital.com Besök även : www.daydream.se www.tacapital.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00620/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00620/wkr0002.pdf

Dokument & länkar