E-game inleder samarbete med Deo.com

E-game inleder samarbete med Deo.com - Daydreams dotterbolag tecknar Letter of Intent med Deo.com International AB. E-game tillverkar reklamspel åt kunder för distribution via Internet. Musiken till spelen komponeras både av E-game själva, och med hjälp av samarbetspartners. Deo.com arbetar bland annat med att marknadsföra artister och deras musik. Samarbetet mellan bolagen ger E-game tillgång till högkvalitativ musik, och Deo.com når en stor och intressant målgrupp. Micke Levine, COO på Deo.com ser samarbetet med E-game som ett mycket bra sätt att kombinera verksamheternas fördelar och gemensamt öka värdet på produkten. "Jag tror att ju större mervärden och interaktivitet vi kan skapa runt paketeringen av digitalt distribuerad musik, desto högre värde får upplevelsen för konsumenten. Vi har samarbetat tidigare, exempelvis med Teddybears, och eftersom det fungerade jättebra känns det naturligt att fördjupa samarbetet så mycket som möjligt". För E-game innebär samarbetet att man kan erbjuda musik med rätt känsla och image till sina reklamspel, vilket är oerhört viktigt för spelupplevelsen. "Detta är ett mycket bra exempel på att helheten kan bli ännu större än delarna, annonsören får "rätt" musik i sitt spel, artisten når ut med sin musik och spelarna får en bättre upplevelse", säger Johan Nilsson vVD E- Game. Daydream är en koncern som utvecklar interaktiv underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt betalbara via Internet och andra digitala media. I Daydream ingår dotterbolagen Daydream Technology, Daydream Entertainment och Daydream Ventures. Daydream Software AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Leif Danielsson, VD för Daydream, tel. 090-70 66 70, mobil 070-525 62 02 eller mail, leif.danielsson@daydream.se Besök även: www.daydream.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/14/20010214BIT00560/bit0001.pdf

Dokument & länkar