Flaggningsmeddelande i Daydream Software AB

Report this content

Flaggningsmeddelande i Daydream Software AB Leif Danielsson, VD i Daydream Software AB har ökat sitt aktieinnehav med 1 500 000 aktier av serie B. Leif Danielssons totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 276 000 aktier av serie A och 3 583 600 aktier av serie B. Totalt innehav 3 859 600 aktier, motsvarande 12,8 % av rösterna och 8,32 % av kapital. Utöver Leif Danielsson uppflaggning har även projektledare och platsansvarig i Umeå, Kenth Söderström köpt 200 000 aktier av serie B. Kent Söderströms totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 200 00 aktier av serie B. Daydream är en koncern som utvecklar interaktiv underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt betalbara via Internet och andra digitala media. I Daydream Software AB ingår dotterbolagen Daydream Technology och Daydream Ventures. Daydream Software AB är noterat på OM Stockholms börsens O-lista. Leif Danielsson, vd för Daydream, tel. 090-70 66 70, mobil 070-525 62 02 eller e-post; leif.danielsson@daydream.se Besök även : www.daydream.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00060/wkr0002.pdf

Dokument & länkar