Fortsatt omstrukturering av Daydreams verksamhet

Fortsatt omstrukturering av Daydreams verksamhet Ledningen för Daydream Software AB (publ) meddelar idag följande: · 12 anställda lämnar verksamheten · TA Capital stället ut optioner till VD Peter Zetterberg · Tre nya styrelseledamöter nominerade Efter avslutade MBL-förhandlingar med arbetstagarorganisationer har tolv Daydream-anställda på Umeå-kontoret sagts upp. Vidare har huvudägaren TA Capital beslutat att utfärda en köpoption till VD Peter Zetterberg att förvärva 1.5 miljoner B-aktier av TA Capital's innehav i Daydream. Lösenpris är fastställt till 0.63 kronor per aktie. Tre nya styrelseledamöter kommer på den extra bolagsstämman den 17 februari att föreslås ersätta avgående Anders Lövgren, Anders Eklund och Leif Danielsson. Dessa är: Lennart Ahlgren, 1941, Tekn dr och Hedersdoktor Lennart har 30 års erfarenhet av operativt arbete inom svensk industri, bland annat som VD under 17 år för Halmstads Järnverk, Korsnäs och AssiDomän. Arbetar idag som styrelseledamot och konsult inom områdena industri, miljö och forskning. Ledamot av IVA och KSLA. Henrik Sundberg, 1974, Civilekonom, Vice President LongAcre Nordic AB Henrik arbetar idag med Corporate Finance och strategiarbete inom Media & Underhållning. Dessutom har Henrik erfarenhet av utveckling av mediarättigheter i olika format med speciellt fokus på interaktiv underhållning. Kenneth Holmlund, 1967, Fil. lic. i teoretisk fysik (Chalmers). Kenneth är anställd vid Umeå universitet som föreståndare för centrumbildningen VRlab där han arbetar med utbildning, forskning och utveckling inom 3D-grafik, virtual reality och visuell simulering och dataspelsteknologier. Kenneth har länge varit en stor aktieägare i Daydream. Umeå 2003-02-11 Daydream är en koncern som utvecklar interaktiv underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt betalbara via Internet och andra digitala media. I Daydream Software AB ingår dotterbolagen Daydream Technology och Daydream Ventures. Daydream Software AB är noterat på OM Stockholms börsens O-lista. För ytterligare information kontakta: Peter Zetterberg, vd för Daydream, tel. 090-70 66 72, mobil 070-844 70 10 eller e-post; peter.zetterberg@tapartner.com Gunnar Nilsson, styrelseordförande Daydream, mobil 070-844 70 01 eller e- post; gunnar.nilsson@tacapital.com Besök även : www.daydream.se www.tacapital.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT00180/wkr0002.pdf

Dokument & länkar