Raine Wermelin ny marknadschef för Daydreamkoncernen

Raine Wermelin ny marknadschef för Daydreamkoncernen Raine Wermelin, 30 år och civilekonom, kommer närmast från Coca-Cola® Drycker Sverige AB, där han har arbetat som controller på marknads- avdelningen. På Daydream kommer han att, med fokus på försäljning och resultat, ha hand om uppbyggnaden av den nya marknadsavdelningen. Wermelin börjar den 15 maj. Coca-Cola är ett av världens både äldsta och starkaste varumärken och har lyckats med konststycket att nå en massmarknad utan att förlora sin exklusivitet. Raine Wermelin har arbetat med affärsutveckling och optimering av varumärkets styrkor mot återförsäljarledet på den Svenska marknaden. Han har som controller haft ett särskilt fokus på ekonomisk effektivitet i försäljningen samt prissättningsstrategier. -Det ska bli mycket intressant att tillämpa mina kunskaper och erfarenheter från Coca-Cola i Daydream, säger Raine Wermelin. Jag blir ofta beskriven som en strukturerad person med intresse för affärssutveckling. De egenskaperna tror jag behövs också i den nya ekonomin, i synnerhet när verksamheten ska utvecklas från den initiala, entreprenördrivna fasen mot att bli en ledande koncern på en världsmarknad. -Reine Wermelin har arbetat med ett av världens starkaste varumärken. Det ser vi som en oerhörd tillgång, säger Jan Persson-Broberg, VD i Daydream. Coca-Cola vänder sig dessutom framgångsrikt till samma målgrupper som vi - yngre människor som premierar upplevelse och livsstil. -Detta är ett steg i vår strategi att rekrytera chefer med inriktning på försäljning och resultat, säger Leif Danielsson, koncernchef i Daydream. För ytterligare information kontakta: Jan Phersson-Broberg, VD för Daydream, tel. 090-70 66 70, alt. mobil 070- 662 74 00 eller mail, jp@daydream.se. Leif Danielsson, Koncernchef för Daydream, tel. 090-70 66 70, alt. mobil 070-525 62 02 eller mail, leif.danielsson@daydream.se Besök även: www.daydream.se Daydream är en koncern som utvecklar interaktiv underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt betalbara via Internet och andra digitala media. I Daydream ingår dotterbolagen Daydream Technology, Daydream Entertainment och Daydream Ventures. Daydream (publ) listas på SBI:s aktielista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00830/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT00830/bit0002.pdf

Dokument & länkar