Styrelseförändring i Daydream Software AB

Report this content

Styrelseförändring i Daydream Software AB Ledamoten Thomas Nyman har på grund av tidsbrist valt att lämna sitt styrelseuppdrag i styrelsen för Daydream Software AB. Thomas har under sin styrelsetid tillfört kompetens och värdefull erfarenhet som varit till stor gagn för Daydream. " Jag har varit medlem i Daydreams styrelse sedan 1997. Målet vi har haft med att sänka de finansiella riskerna i utvecklingsprocessen och att snabbare nå lönsamhet, har gått över förväntan och Daydream, som internationell erkänd spelutvecklare, står nu mycket väl rustad inför framtiden. Jag tycker därför att tidpunkten för att lämna mitt uppdrag i styrelsen är väl vald", säger Thomas Nyman. "Jag vill tacka Thomas Nyman för hans goda insatser under sin tid i Daydreams styrelse ," säger Daydreams styrelseordförande Anders Lövgren. Ersättare för Thomas Nyman kommer att väljas på nästa bolagsstämma. Daydream är en koncern som utvecklar interaktiv underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt betalbara via Internet och andra digitala media. I Daydream Software AB ingår dotterbolagen Daydream Technology och Daydream Ventures. Daydream Software AB är noterat på OM Stockholms börsens O-lista. Anders Lövgren, styrelseordförande i Daydream Software AB, mobil 070-629 05 91, eller Leif Danielsson, vd för Daydream, tel. 090-70 66 70, mobil 070-525 62 02 eller e-post; leif.danielsson@daydream.se Besök även : www.daydream.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00330/wkr0002.pdf

Dokument & länkar