Styrelsen i Daydream beslutar om nyemission

Report this content

Styrelsen i Daydream beslutar om nyemission Styrelsen för Daydream Software AB (publ) har med stöd av ett bemyndigande från extra bolagsstämman den 27 september 2000 tagit beslut om att bolagets ak- tiekapital skall ökas med maximalt 332.000 kronor till högst 1.992.000 kronor genom en emission av högst 2.075.000 nya B-aktier med ett nominellt värde på 16 öre. Bemyndigandet som avsåg upp till 2.500.000 aktier utnyttjas alltså inte fullt ut. Befintliga aktieägare har företrädesrätt till emissionen. Var femte aktie berättigar till tecknande av en ny aktie. För varje aktie skall betalas 21 kr. Teckningstiden pågår från den 21 november till den 6 december. För ytterligare information kontakta: Leif Danielsson, Koncernchef för Daydream, tel. 090-70 66 70, alt. mobil 070-525 62 02 eller mail, leif.danielsson@daydream.se Besök även: www.daydream.se Daydream är en koncern som utvecklar interaktiv underhållning, innovativa teknologier och tjänster vilka är upplevelsebara, distribuerbara samt be- talbara via Internet och andra digitala media. I Daydream ingår dotterbo- lagen Daydream Technology, Daydream Entertainment och Daydream Ventures. Daydream Software AB är noterat på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen och har ansökt om notering på O-listan under senhösten i år ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00220/bit0002.pdf

Dokument & länkar