Artikel om MGMT-studie accepterad för publicering i Neoplasma

En vetenskaplig artikel om Double Bond Pharmaceuticals undersökning om hur MGMT status påverkar effektiviteten av behandling med Temodex har accepterats för publikation i tidskriften Neoplasma.

”Informationen från undersökningen har en mycket viktig betydelse för förståelse av hur högt terapeutiskt värde Temodex har, och vi är glada att kunna publicera våra fynd om Temodex och MGMT i en vetenskaplig tidskrift av hög kvalité. Tack vare vårt goda samarbete med alla involverade parter har detta kunnat genomföras mycket snabbt.”, - säger Igor Lokot, VD på Double Bond Pharmaceutical. – ”Denna undersökning bekräftar Temodex terapeutiska värde och förstärker våra förhandlingspositioner om ut licensering av produkten, och kan betyda en fördubbling av vår framtida marknad inom behandling av hjärncancer.”

”Neoplasma är en välkänd, expertgranskad vetenskaplig tidskrift och det är en ära för oss att få publicera våra fynd där, - kommenterar Iulia Karlsson, ansvarig för biomarkörutveckling på Double Bond Pharmaceutical. – Vi kommer även följa upp våra fynd från MGMT studien i den kommande kliniska prövningen för SI053 för att se om trenden håller för alla typer av hjärncancer som behandlas med Temodex. Där har vi möjligheten att studera en större grupp patienter och på så sätt få ett bredare underlag för våra resultat.”

Artikeln förväntas att publiceras i slutet av året.

Mer om Neoplasma: The journal Neoplasma publishes articles on experimental and clinical oncology and cancer epidemiology.

Mer om MGMT-pilotundersökningen: http://news.cision.com/se/dbp/r/mycket-bra-resultat-for-temodex--lakemedelskanditat-mot-hjarncancer--efter-avslutad-forsta-mgmt-unde,c2180427

Mer om MGMT: Epigenetic silencing of the MGMT (O6-methylguanine–DNA methyltransferase) DNA-repair gene by promoter methylation compromises DNA repair and has been associated with longer survival in patients with glioblastoma who receive alkylating agents. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa043331  

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Prenumerera

Dokument & länkar