Halvårsrapport 2018

Finansiell översikt andra kvartalet 2018-04-01 – 2018-06-30

Totala intäkter uppgick till 0 (0) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till -3,1 (-3,7) MSEK
Periodens resultat uppgick till -3,3 (-3,7) MSEK 
Resultat per aktie uppgick till -0,14 (-0,20)

Finansiell översikt första halvåret 2018-01-01 – 2018-06-30

Totala intäkter uppgick till 0 (0) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till -6,4 (-6,8) MSEK
Periodens resultat uppgick till -6,5 (-6,8) MSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,28 (-0,38)

   VD har ordet

Nu börjar vi få upp tempot.

Redan från början har vårat huvudmål varit att utveckla nya läkemedel på ett effektivare sätt och vi närmar oss nu slutet på utvecklingsfasen för SI053, nu är det snart dags för klinisk prövning. Hur har vi lyckats komma så långt, så fort?

Vi valde en produkt som siktar in sig på en stor marknad: SI053 kommer att bli den enda (!) kemoterapibehandlingen för en majoritet av hjärncancerpatienter. Viktigt med den här produkten är också att den har en väldigt låg utvecklingsrisk eftersom prototypen, Temodex, redan är testad i kliniska prövningar och finns på marknaden. Under senaste halvåret har vi anpassat tillverkningsprocessen till EU-GMP och tillverkade första GMP batchen. Dessutom är de sista prekliniska studierna i det närmaste klara och rapporten väntas efter sommarsemestrarna. Vad återstår då att jobba med i höst? Vi behöver finjustera designen av den kommande kliniska prövningen och har planerat in ett s.k. ”protocol assistance” möte med EMA i slutet av året. Vi förhandlar också med flera välkända läkemedelsbolag som kan bidra med erfarenhet men framför allt större finansiella muskler under vår nästa fas – de dyra kliniska prövningarna. När SI053 sedan kommer ut på marknaden är det också en stor fördel med deras distributionsnätverk och marknadsföringskapaciteter.

Parallellt förbereder vi vår nästa produkt – SA033. Marknaden för levercancer är ännu större jämfört med hjärncancer och det finns ett stort behov för mer effektiva kemoterapeutiska behandlingar. Mycket glädjande är att vi fått vårt första beviljade patent för BeloGal® plattformen, och att det är för marknaden i USA. Det finns intresse från potentiella samarbetspartner utan att vi marknadsför den produkten aktivt just nu och det gläder oss att se.

Nästa viktiga händelse blir Belopenem, ytterligare en produkt som bygger på vår BeloGal® plattform. Vi har fått beviljat Eurostar-finansiering och är väldigt glada över det samarbetet vi bygger upp med bl. a. Karolinska Institutet där vi ska validera BeloGal® plattformen för målstyrning av läkemedel till lunga. Enligt våra prognoser kommer BeloGal® att bli en ”game changer”, en s.k. disruptiv teknologi som kommer att användas rutinmässigt för utvecklingen av nya produkter för behandling av lungsjukdomar. Ge oss ett par år för validering så kan resultaten tala för sig själva.

Drugsson. Det tog oss bara 6 månader att bygga upp en supply chain for OTC och receptbelagda läkemedel – alltså från tillverkare till slutkund. Det hade vi aldrig lyckats med om det inte vore för vårt ytterst kompetenta och entusiastiska team! Vi kommer att fortsätta bygga på den verksamheten och plocka in nya produkter utöver de befintliga 5 vi redan har säkrat, och redan under 2019 kommer verksamheten förhoppningsvis vara självförsörjande.

FarmPharma. Det finns ett stort behov av att kunna minska användningen av antibiotika, inte minst inom djuruppfödning. Här kommer FarmPharmas approach att ligga helt rätt i tiden.

Finansiering. Utöver Eurostars resurser och första intäkter från Drugsson har vi ingått en uppgörelse med vår huvudägare SI-studio om att löpande och vid behov erhålla lån för fortsatt drift i minst 6 månader eller tills dess att ut-licensieringen av SIO53 genererar rörelsekapital.

Vi är tacksamma för förtroendet våra investerare har för oss och välkomnar era idéer och kommentarer. Jag kommer fortsätta vara aktiv med min videoblogg och fortsätter svara på frågor från våra investerare under rubriken ”DOUBLE BOND | actual” där alla frågor kring produkter och bolaget är välkomna. Jag svarar som vanligt personligen på alla frågor framförallt på e-post inom 24 timmar (igor@doublebp.com eller tel. 0735700203). Nu kan man även följa mig på twitter: @Lokot_Igor

Hälsningar,
Igor Lokot

Kommande rapporter
Kvartalsrapport 3 2018             2018-11-13
Bokslutskommuniké 2018         2019-02-25

Antalet aktier
Bolaget 23 686 322 aktier

Insynspersoner

Igor Lokot (via Bolaget SI-Studio) DBP A 1 000 000 st
Igor Lokot (via Bolaget SI-Studio) DBP B 9 117 000 st
Igor Lokot personligen och med närstående DBP B 333 424 st
Per Stålhandske DBP B 2 400 st
Lars Thomander DBP B 4 250 st
Sergey Yanitsky DBP B 83 500 st

Prenumerera

Dokument & länkar