Dela

Kontakt

 • Edit Künstlicher

  Presskontakt


  070-8185700
 • Alexis Kopylov

  VD DBT Företagslån


  Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36
  073-3523379
 • Citat

  Finansiering och kreditgivning är ett gediget hantverk som bygger på erfarenhet och djup affärsförståelse. Tyvärr har SME-bolagen mötts av en utveckling mot en allt mer industrialiserad och standardiserad kreditprocess där rådgivare i allt mindre utsträckning ges utrymme att se till bolagets specifika förutsättningar. Genom rekryteringen av Andreas fortsätter vi att bygga Sveriges bästa team för tillväxtfinansiering. Vi som nu står inför stark expansion är glada över att få välkomna Andreas till teamet och i nästa steg kunna skala hans gedigna krediterfarenhet genom olika ekonomiska cykler till än fler som kan hjälpa oss att stödja tillväxtbolagen i deras strävan.
  Alexis Kopylov, VD DBT
  Det är en förmån att få ansluta till det kompetenta och erfarna team som DBT utgör. Jag har följt bolagets utveckling sedan start och imponerats av att den starka och unika positionen byggts upp på kort tid. DBT har identifierat en mycket attraktiv del av marknaden för företagsfinansiering och jag ser fram emot att kunna bidra med min kunskap och erfarenhet för att gemensamt vidareutveckla DBT och därmed skapa bättre förutsättningar för Sveriges små- och medelstora företag att nå sin fulla potential.
  Andreas Tegnér
  Vår målsättning är att skapa en skalbar DigiHuman kundupplevelse som på ett intelligent sätt gynnar både kunden och vår interna styrning och effektivitet. Christers erfarenhet blir viktig för att realisera den visionen.
  Alexis Kopylov, vd på DBT
  DBT växer kraftigt och Christer blir en viktig del i teamet. Med ett ben i tekniken och ett i affärsutvecklingen kommer Christer fokusera på att bygga en skalbar digital plattform med fokus på behoven hos både kunder, investerare och medarbetare.
  Alexis Kopylov
  Det är en förmån att komma in i ett tidigt skede och hjälpa att driva DBTs tillväxtresa. Vår teknikutveckling är modern, smart och verksamhetsanpassad. Genom ett effektivt teknikstöd som både möjliggör bästa kundresa och möter regelverken kan DBT påverka företagsklimatet för Sveriges små- och medelstora företag.
  Christer Eliasi-Swahn
  Jag är stolt över att få in Annika och Max till DBT-teamet. Annikas långa erfarenhet i kombination med hennes passion för entreprenörer och företagande blir en värdefull byggsten i DBTs tillväxtresa. Max har en ovärderlig erfarenhet från både storbank och utmanarbank. Tillsammans med sin gedigna kunskap inom kapitalmarknaden och starka affärssinne kommer Max bli en tillgång i vårt fortsatta arbete med att bygga framtidens långivare till företag
  Alexis Kopylov, vd DBT
  DBT fyller en viktig roll på marknaden eftersom det behövs nya låneaktörer som kan bidra till att Sveriges små- och medelstora företag kan fortsätta växa och utvecklas. Att bli en del av ett team som på riktigt sätter företagarnas behov i centrum och engagerar sig i deras affär, känns både angeläget och engagerande. Jag ser fram emot att vara med och stärka DBTs position så att fler entreprenörer får möjligheter att lyckas med sina planer och affärsidéer
  Annika Vangstad
  Sverige har många duktiga och drivna entreprenörer men marknaden erbjuder alltför sällan enkla och långsiktiga krediter för dem. DBT sätter entreprenörernas behov i fokus och har ett fantastiskt team av kompetenta medarbetare. Jag ser stora möjligheter för DBT och är stolt över att bli en del av DBTs framtid
  Max Mennfort
  Vi tror på styrkan i kombinationen av den personliga relationen möjliggjord av digital effektivitet där den kundansvarige med sin erfarenhet kan se bortom den fyrkantiga kreditmallen och se till entreprenören och företagets specifika situation och behov.  Vi är därför väldigt glada över att få välkomna George och Rikard till DBT-teamet som har gedigen kunskap inom just företagsfinansiering och ett bevisat track-record av att kunna bygga starka kundrelationer. Att både Rikard och George med deras mångåriga erfarenhet från storbank valt ansluta DBT är ännu ett bevis på styrkan i vårt affärsfokus och behovet för en aktör som DBT
  Alexis Kopylov, vd DBT
  Jag har följt DBT och deras tillväxtresa sedan deras start och för mig var det en självklarhet att nu även bli en del av DBT-teamet. Jag är övertygad om att det vi bygger i DBT kommer att förändra branschen till kundernas fördel och för mig i min roll innebär detta att jag kommer få jobba med finansiering såsom jag själv hade önskat att det skulle fungera i mina tidigare roller
  Rikard Camitz
  I DBT ser jag ett företag som drivs av en äkta passion för att hjälpa landets små-och medelstora företagare med de utmaningar de har att kunna finansiera sig. Jag har under 20 år hjälpt samma kundsegment i både storbank såväl som med eget företag och är glad över att dessa företagare nu kan vända sig till en seriös uppstickare som DBT som verkligen tar sig tid att förstå företagaren
  George Pettersson
  Uppsidan med att gå från fysiska till digitala original är stor, även bortom de rent ekonomiska och administrativa lättnaderna som det innebär. Digitala original kan också i grunden förändra hur vi på näringslivs-, samhälls- och medborgarnivå kan äga och kontrollera vår data och säkerställa dess äkthet
  säger Göran Almgren, medgrundare och vd, Enigio
  På DBT ser vi fantastiska effektiviserings- och digitaliseringsmöjligheter över hela lånecykeln. Genom vår molnbaserade plattform kan vi nu skapa digitala original signerade på distans med BankID. Det ser vi som en fantastisk styrka inför framtiden och ytterligare en byggsten i vår ambition att bli framtidens långivare för SME-bolag
  säger Alexis Kopylov, vd DBT
  En digitalisering inom detta område kommer att få positiva konsekvenser för de som hanterar stora mängder pappersbaserade löpande skuldebrev. Lösningen innebär att både kostnader, risker och ledtider kommer att minskas väsentligt
  säger Thomas Nygårds, chef för Operations, Lowell Sverige.
  Att kunna säkerställa att all data kring exempelvis ett lån finns lagrad i ett digitalt original, kommer att underlätta prissättning vid en eventuell överlåtelse av en portfölj av Non-Performing Loans. Det kommer även att möjliggöra en så kallad due diligence helt digitalt, något som även europeiska centralbanken lär välkomna
  säger Magnus Lilja, försäljningschef för Lowell Sverige
  Vi är otroligt glada att vi fått till detta finansieringsavtal. Vi kommer att kunna hjälpa än fler företag att ta tillvara på attraktiva tillväxtmöjligheter. Väldigt hedrande att en stor, internationell och välrenommerad fondjätte fått upp ögonen för DBT, styrkan i vår affärsmodell och vårt marknadsfokus samt attraktiviteten i tillväxtfinansiering till svenska SME-företag.
  Alexis Kopylov, VD DBT
  Vi är otroligt stolta över att EIF efter noggrann genomlysning godkänt DBT för deras kreditgaranti. För oss är detta högsta möjliga betyg för vår verksamhet och på det strukturerade och dedikerade sätt som vi byggt DBT. Garantin utgör en viktig byggsten i DBT:s ambition att bygga den ledande långivaren till Sveriges små och medelstora företag. För våra kunder innebär det att vi nu kan lansera ”Tillväxtlånet” som har en förmånligare räntesats tack vare EIF:s garanti InnovFin.
  Alexis Kopylov, VD för DBT Företagslån
  Tack vare detta finansieringsavtal med DBT har nu svenska små och medelstora företag som vill växa sin verksamhet eller expandera sin produktionskapacitet fått ytterligare ett finansieringsalternativ. Tack vare Investeringsplanens stöd från Europeiska Investeringsfonden kan idag redan mer än 10 000 små och medelstora företag i Sverige dra nytta av lån på gynnsamma villkor.
  Jyrki Katainen, vice ordförande för Europeiska kommissionen
  Att teckna detta avtal med den första privata långivaren i Sverige är en stor milstolpe för oss, och ett bevis på att denna typ av garantisystem behövs. Tillgång till finansiering är en kronisk utmaning för Sveriges små och medelstora företag sedan finanskrisen och EIF är fortfarande fullt ut engagerade i att ta itu med problemet med hjälp av alla möjliga medel som EIF har.
  Pier Luigi Gilibert, vd för Europeiska investeringsfonden
  Vi är otroligt glada att vi fått till detta finansieringsavtal. För våra kunder innebär det att vi kan fortsätta att möjliggöra deras tillväxt. För DBT innebär detta samarbete ett viktigt kvitto på vårt dedikerade arbete med att bygga ett starkt och skalbart bolag med ett tydligt kund- och produktfokus i ett annars underservat kundsegment. Detta samarbete ligger även i linje med den övergripande utvecklingen på den finansiella marknaden där vi kommer att se alltfler samarbeten mellan etablerade spelare och nischade utmanare.
  Alexis Kopylov, VD DBT Företagslån
  – Genom samarbetet med Lowell skapar vi ännu bättre förutsättningar för att kunna stötta Sveriges små och medelstora företag med kapital. Lowells tydliga fokus på fintech-bolag ger dem en god förståelse för våra behov som ett snabbväxande företag med en tydlig utmanarambition. Samtidigt borgar deras mångåriga erfarenhet i marknaden för långsiktighet och förtroende gentemot investerare och kunder
  Alexis Kopylov, vd DBT Företagslån.
  – Det finns ett tydligt behov av långsiktig lånefinansiering för att få Sveriges små och medelstora företag att växa. Vi ser mycket fram emot att få vara med på DBT:s resa och att kunna bidra till att fler företag i Sverige får möjligheten att utvecklas
  Ulf Ohlfeldt, nyförsäljningschef på Lowell Sverige.
  – Fram tills nu har teknik och regelverk hindrat digitalisering av vissa delar av låneprocessen, då till exempel löpande skuldebrev i egenskap av innehavardokument måste upprättas som originalhandlingar. Genom att använda trace:original skapar vi en smidig digitaliserad process för våra kunder. Kunden kan signera originalhandlingar på distans med BankID utan att göra avkall på regelefterlevnad eller säkerhet.
  Alexis Kopylov, vd DBT Företagslån
  – Vi är mycket glada att DBT blir den första kunden som kommer skapa digitala innehavardokument med vår teknik. De har höga ambitioner, snabba beslutsprocesser och de vill vara i framkanten av digitaliseringen. DBT kan nu förbättra, förenkla och göra finansieringsprocessen snabbare och smidigare för Sveriges små och medelstora företag.
  Göran Almgren, medgrundare och vd, Enigio Time
  - På DBT görs alla digitala investeringar med ett enda fokus, att stärka kundresan. nCino-plattformen är en viktig förutsättning för denna ambition. Vi letade på den internationella marknaden efter systemleverantörer med stor erfarenhet från banksektorn, och som kunde hjälpa oss att säkra den rätta kombinationen av det digitala och det personliga i vår interaktion med våra kunder. Vid utvärderingen visade sig nCino vara det enda system som har kapacitet att stärka kundupplevelsen och vår skalbarhet.
  Alexis Kopylov, VD på DBT Företagslån
  - Från första mötet med teamet på DBT uppskattade vi möjligheten att få samarbeta med ett erfaret och ambitiöst team med tydligt fokus på kunden och kundresan. Vi såg också DBT:s engagemang för att bygga en stark relation med små och medelstora företag, som satsar på tillväxt. DBT:s framåtblickande syn på digitala lösningar som ett medel att stärka personliga relationer matchar vår affärsfilosofi och vår plattform perfekt. Vi är glada över det här partnerskapet och ser fram emot att få bidra med nCino:s innovation och kunskap på den svenska marknaden.
  Pullen Daniel, VD - Internationell hos nCino.
  Vi är mycket stolta över att få välkomna Jannis till DBT. Hans gedigna och unika erfarenhet från den internationella kapitalmarknaden är en stor tillgång för vår tillväxtresa framåt. Rekryteringen understryker också det växande marknadsbehovet av långsiktig tillväxtfinansiering för svenska företag som alternativ till de fyrkantiga storbankerna och oskäliga snabblånen
  Alexis Kopylov, vd DBT.
  Kreditmarknaden genomgår stora strukturella förändringar, inte minst inom företagsutlåning. Detta skapar unika möjligheter för nya aktörer som har rätt affärsmodell och kapacitet. DBT är väl positionerat för att bli en ledande aktör i detta segment och jag ser mycket fram emot att bidra med min expertis och vara en del av denna spännande tillväxt
  Jannis Asdres
  Med en starkt växande verksamhet ökar kravet på en tydlig grafisk identitet som också återspeglar företagets värderingar och ambition. Sverige behöver fler och framför allt växande företag. DBT Företagslån bottnar starkt i den frågan, särskilt när det gäller att förenkla finansieringsresan för etablerade små- och medelstora företag och stötta entreprenörer att skala upp och ta nästa steg. Det är engagemanget för varje enskild tillväxtresa och vår kundnära affärsmodell som vi vill ska speglas bättre i vår kommunikation med marknaden
  Alexis Kopylov, vd och grundare DBT Företagslån
  Jag attraheras av den nisch som DBT verkar i där jag ser ett stort behov hos små- och medelstora tillväxtföretag. Min erfarenhet är att det saknas en aktör med detta erbjudande på marknaden. Jag attraheras också mycket av DBT´s affärsmodell där kombinationen av personligt möte och digitala processer skapar förutsättningar för en effektiv och affärsorienterad kreditprocess. Jag ser fram emot att bli en del av DBT-teamet.
  Thomas Kindblom, affärsanalytiker DBT Företagslån
  Vi är väldigt stolta att få välkomna Thomas till DBT-familjen. Genom sin mångåriga erfarenhet från företagskrediter på bank och gedigna passion för Sveriges små- och medelstora tillväxtföretag kommer Thomas att utgöra en viktig byggsten i den fortsatta utvecklingen av DBT Företagslån. Att Thomas valt ansluta till oss är ännu ett bevis på styrkan i vårt affärsfokus och behovet för en aktör som DBT Företagslån.
  Alexis Kopylov, VD DBT Företagslån
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera