Decim i samarbete med Ivoclar - en ledande global dentalaktör

Report this content

Decim i samarbete med Ivoclar - en ledande global dentalaktör Decim undertecknade i april 2000 ett icke bindande Letter of Intent med Ivoclar, Liechtenstein, i syfte att inleda ett globalt samarbete. De ingående diskussioner som förts mellan Decim och Ivoclar har påvisat goda förutsättningar för framgångsrik internationell försäljning av Decim System. Efter avslutad due diligence har Decim och Ivoclar undertecknat ett ramavtal som beskriver det fortsatta arbetet. Intentionen är att respektive bolagsstyrelse fattar slutligt beslut innan utgången av november detta år. Diskussionen med Ivoclar avser global försäljning och marknads-föring, utbildning och support av Decim System och tandrestaura-tionsmaterialet Denzir. Ivoclar ingår i en företagsgrupp tillsammans med Vivadent och Williams och är ett av de ledande globala dental-företagen med egen marknadsorganisation i 17 länder. Ivoclar har genom ramavtalet ställt sig positiva till att tillföra ett finansiellt tillskott. Genom det tänkta samarbetet med Ivoclar, samt deras koncernbolag Vivadent och Williams, når Decims unika produkter snabbt en global marknad med begränsade investeringar. Decim får därmed ytterligare resurser och möjligheter att fokusera på utveckling av Decim System och nya dentala produktområden. Extra bolagsstämma Styrelsen har kallat till extra bolagsstämma avseende ett bemyndi-gande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier. Aktierna skall kunna emitteras med eller utan avvikelse från aktie-ägarnas företrädesrätt. Skälet till att förslaget omfattar möjlighet att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att sådan emission skall kunna skapa breddat ägande i bolaget, tillförsäkra bolaget kapital-försörjning eller skapa strategiska allianser och expansion genom förvärv av andra verksamheter. I den mån emissionsbeslut innebär avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionskursen bestämmas med utgångspunkt i ett bedömt marknadsvärde på aktien. Bemyndigandet skall kunna användas i samband med ett riktat erbjudande. Skellefteå den 16 oktober 2000 Decim AB Jan Würtz Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Jan Würtz, Verkställande direktör Telefon 0910-546 00 Mobil 070-592 56 70 Pehr Marklund, Ekonomi och Finans Telefon 0910-546 00 Mobil 070-644 25 29 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00570/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00570/bit0002.pdf

Dokument & länkar