Dedicare har utsett ny valberedning

Dedicares valberedning har i uppdrag att föreslå kandidater till styrelsen men även att lämna förslag på ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

Dedicares största aktieägare och styrelsens ordförande Björn Örås har i samråd utsett följande ägarrepresentanter:

  • Björn Örås, styrelsens ordförande och huvudägare i Dedicare AB
  • Angelica Hanson, AMF – Försäkringar och Fonder
  • Monica Åsmyr, Swedbank Robur fonder

Denna information är Dedicare AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017 kl. 09.00 (CEST).

För ytterligare information kontakta:

Björn Örås, 070 – 526 79 97

Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat bemanningsföretag. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm och är verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon)  och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.

Dedicare AB (publ.)

Sankt Eriksgatan 44, 5 tr

112 34 Stockholm

Tel: 08-555 656 00

www.dedicare.se

Org.nr: 556516-1501

Fax: 08-555 656 45

Om oss

Dedicare är ett av Nordens största bemanningsföretag inom vård och socialt arbete med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vi bemannar och rekryterar sjuksköterskor, läkare, socionomer, pedagoger och chefer. Bland våra kunder finns både offentliga och privata uppdragsgivare. Dedicare har varit verksamt sedan 1996 och börsnoterades på Nasdaq Stockholm 2011. I Sverige är Dedicare medlem i Almega Kompetensföretagen. I Norge är Dedicare medlem i NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon). I Danmark är Dedicare medlem i Dansk Erhverv och Vikarbureauernes brancheforening. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 och miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.

Prenumerera

Dokument & länkar