Marknadsmeddelande 7/16 - Information om handel i Delta Minerals BTA 2 B

Första dag för handel med Delta Minerals BTA 2 B (DEMI BTA 2 B) är den 11 januari 2016.

Handel kommer att ske fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.         

Information om den betalda tecknade aktien.

Kortnamn: DEMI BTA 2 B
ISIN-kod: SE0007897483
Orderboks ID: 117664
Första dag för handel: Den 11 januari 2016
Sista dag för handel: När emissionen har registrerats hos Bolagsverket.

Stockholm den 8 januari 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se