Dicot tillkännager företagssponsring av två forskare genom Scandinavian Society for Sexual Medicine (SSSM)

Report this content

17 september 2019, Uppsala – Dicot AB (publ) (”Dicot”) meddelar i dag att bolaget har kommit överens om att sponsra Scandinavian Society for Sexual Medicine (SSSM) och hjälpa två lovande forskare att närvara vid och presentera sina forskningsresultat på konferensen som anordnas av European Society for Sexual Medicine (ESSM). Nästa ESSM-konferens hålls den 23–25 januari 2020 i Prag.

Scandinavian Society for Sexual Medicine (SSSM) grundades i Köpenhamn 2005 av danska, norska och svenska kollegor för att skapa ett forum för sexualmedicinsk forskning, utbildning och klinisk praxis. Sexualmedicin definieras som en disciplin som handlar om människans sexuella välbefinnande utifrån fysiska, psykiska och sociokulturella aspekter.

SSSM är knutet till European Society for Sexual Medicine (ESSM) och International Society for Sexual Medicine (ISSM). Vi har också en bra och produktiv kontakt med både Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) och de tre nationella sexologförbunden i Danmark, Norge och Sverige.

Forskare på det sexualmedicinska området i Skandinavien som har lämnat in ett abstrakt till ESSM:s årsmöte har möjlighet att söka bidrag som täcker deras resekostnader. SSSM:s styrelse väljer ut två forskare som får bidrag.

– Det här blir ett utmärkt tillfälle för skandinaviska forskare att öka sin synlighet i det europeiska forskarsamfundet, säger Astrid Højgaard, lektor och styrelseordförande för SSSM.

– Dicot inriktar sig på att utveckla en bättre läkemedelsbehandling för män med med erektionsproblem och för tidig utlösning. Vi är stolta över att stödja forskare inom sexualmedicin, säger Göran Beijer, VD för Dicot.

För mer information, kontakta:

Julie Silber, CFO och Director of Investor Relations, Dicot
Tel: +46 79 348 62 77
E-mail: julie.silber@dicot.se
www.dicot.se

Om Scandinavian Society for Sexual Medicine

Scandinavian Society for Sexual Medicine (SSSM) grundades i Köpenhamn 2005 av danska, norska och svenska kollegor för att skapa ett forum för sexualmedicinsk forskning, utbildning och klinisk praxis. Sexualmedicin definieras som en disciplin som handlar om människans sexuella välbefinnande utifrån fysiska, psykiska och sociokulturella aspekter.

SSSM är ett tvärvetenskapligt förbund som bland annat omfattar andrologi, urologi, gynekologi, psykiatri, psykologi, endokrinologi och omvårdnad. För mer information, se http://sssm.dk/.

Om Dicot AB

Dicot är ett läkemedelsbolag inriktat på forskning och utveckling av nya livsstilsläkemedel för att höja patienternas livskvalitet. Bolaget utvecklar och tillverkar mediciner för behandling av sexuella dysfunktioner hos män såsom erektions erektionssvikt och för tidig utlösning. Bolagets ledande produktkandidat, LibiguinTM, för behandling av sexuella dysfunktioner är i preklinisk utvecklingsfas. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 700 aktieägare. För mer information, se www.dicot.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar