Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande: Uppsala 17 juli 2020. Dicot AB (publ) (”Dicot” eller ”Bolaget”) meddelar idag den 17 juli, följande flaggningsmeddelande till följd av Bolagets genomförda företrädesemission. 

Jarl Wikberg, grundare, huvudägare och styrelseledamot i Bolaget har minskat sitt innehav under flaggningsgränsen 15 procent. Totalt innehav efter transaktionen, som har skett via Spotlight Stock Market, uppgår till 4 071 770 aktier, motsvarande 10,6 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Bengt Walfridson har minskat sitt innehav under flaggningsgränsen 5 procent. Totalt innehav efter transaktionen, som har skett via Spotlight Stock Market, uppgår till 1 500 000 aktier, motsvarande 3,9 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Båda innehavsförändringarna är hänförliga till den företrädesemission som Bolaget genomförde under juni 2020.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer CEO

Tel: +46 706 636009

Email: goran.beijer@dicot.se

 

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla läkemedelskandidaten Libiguin®, som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1 600 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

Om oss

Dicot är ett läkemedelsbolag inriktat på upptäckt av läkemedel och utvecklingen av nya livsstilsläkemedel för att höja patienternas livskvalitet. Bolaget utvecklar och tillverkar mediciner för behandling av erektionsproblem och för tidig utlösning. Bolagets ledande produkt, Libiguin®, för behandling av sexuella dysfunktioner är i preklinisk utvecklingsfas. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 860 aktieägare. För mer information, se www.dicot.se.

Prenumerera

Dokument & länkar