Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande: Uppsala 17 juli 2020. Dicot AB (publ) (”Dicot” eller ”Bolaget”) meddelar idag den 17 juli, följande flaggningsmeddelande till följd av Bolagets genomförda företrädesemission. 

Jarl Wikberg, grundare, huvudägare och styrelseledamot i Bolaget har minskat sitt innehav under flaggningsgränsen 15 procent. Totalt innehav efter transaktionen, som har skett via Spotlight Stock Market, uppgår till 4 071 770 aktier, motsvarande 10,6 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Bengt Walfridson har minskat sitt innehav under flaggningsgränsen 5 procent. Totalt innehav efter transaktionen, som har skett via Spotlight Stock Market, uppgår till 1 500 000 aktier, motsvarande 3,9 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Båda innehavsförändringarna är hänförliga till den företrädesemission som Bolaget genomförde under juni 2020.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Beijer CEO

Tel: +46 706 636009

Email: goran.beijer@dicot.se

 

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla läkemedelskandidaten Libiguin®, som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 1 600 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

Prenumerera

Dokument & länkar