Dela

Kontakt

 • Elisabeth Lennhede

  Head of Communications


  DigiPlex Sweden Smedbyvägen 6 194 30 Upplands Väsby
  +46703322705
  +46703322705
  http://digiplex.com
 • Länkar

  Citat

  Även om detta är en lösning som inte är nödvändig för varje kund, så har DigiPlex konstruerat en ultrahög säkerhetslösning där hela infrastrukturen är inkapslad. Vår lösning håller de högsta standarderna för effektivitet och tillförlitlighet vilket vi är kända för, samtidigt som den uppfyller behoven hos de kunder som kräver säkerhetsstandarden klass 4.
  Fredrik Jansson, CCO, DigiPlex
  Med inkapslade ström- och kylmatningar erbjuder varje modul sitt eget säkra lager av motståndskraft vilket kan installeras på våra befintliga datacentercampus. Att uppfylla och överträffa de höga säkerhetskraven vittnar om vårt företags kontinuerliga arbete med att leverera innovation och excellens för alla våra kunder.
  Fredrik Jansson, CCO, DigiPlex
  Ny digital teknik har utan tvekan gjort världen till en bättre plats. Men samtidigt har digitaliseringen ökat energiförbrukningen. Varje sökning på internet, varje strömmad låt och varje elektronisk transaktion förbrukar energi. Varje enskild aktivitet må vara liten, men den enorma tillväxten i digital aktivitet slukar nu enorma mängder energi.
  Wiljar Nesse, CEO för DigiPlex
  Vår guide visar inte bara att politiker, miljöaktivister och konsumenter börjar bli medvetna om detta, utan den ger tydliga, proaktiva steg som kan och måste tas för att möta den ökande miljömässiga påverkan digitaliseringen har på vår värld.
  Wiljar Nesse, CEO för DigiPlex
  Dataekonomin har allt för länge gått under radarn vad gäller miljö – nu är det dags att ta ansvar för hur din IT påverkar klimatet, innan kunder, regeringar och tillsynsmyndigheter tvingar dig att göra det.
  Wiljar Nesse, CEO för DigiPlex
  Det traditionella valet för hyperscalers och internationella kunder som kommer till Europa, har varit att placera datacenter på en av de fem etablerade marknaderna som kallas DFLAP. Men dessa marknader är överhettade, dyra, har tillväxtbegränsningar och missar alltmer kraven på hållbarhet. Med motsvarande konnektivitet, lägre kostnader och mycket bättre grön profil, representerar de nordiska marknaderna nu ett verkligt och hållbart alternativ till DFLAP. Vår rapport samlar nyckeldatan på ett ställe och gör det enkelt för lokationssteam att fatta sina beslut.
  Byrne Murphy, DigiPlex grundare och ordförande
  DigiPlex arbetar målmedvetet för att bibehålla sitt ledarskap, inte bara gällande omsättning och miljömässig hållbarhet, utan också som en attraktiv arbetsgivare i den nordiska datacenterbranschen. Samarbetet med Great Place To Work® bidrar till att säkra bästa möjliga arbetsupplevelse för varje anställd och är en viktig del i vårt engagemang i medarbetarna. Vi är stolta över att återigen vara certifierade Great Place To Work®.
  Haakon Holm-Knapstad, Chief HR Officer på DigiPlex
  Vi kan fortsatt förbättra våra medarbetares arbetsliv. En sak vi tydligt kan se från resultaten och kommentarerna från våra medarbetare är att vi behöver bli bättre på att kommunicera. Vi ger våra medarbetare högsta prioritet och vis skall vara bättre på att informera dem. Detta är ett personligt mål för mig under 2020.
  Haakon Holm-Knapstad, Chief HR Officer på DigiPlex
  Grattis till DigiPlex för att de återigen certifierats Great Place To Work®. Det är ett nöje att se förbättringar inom flera viktiga områden, bland annat när det gäller att säkerställa god könsfördelning. Deltagandet i vårt program visar att ledningen i DigiPlex önskar att vara transparent och ärlig kring resultaten och att man tar både dem och personalens åsikter på allvar. I slutändan är det denna ärlighet som bygger det förtroende som är grunden för en stark arbetskultur.
  Jannik Krohn Falck, CEO Great Place to Work
  Vi är oerhört glada och samtidigt ödmjuka över att våra kunder givit oss så höga betyg för sammantagen kundnöjdhet i Norden. Våra kunder rankade oss dessutom över eller på benchmark för samtliga kriterier vilket är extra glädjande, och ett fint bevis på att våra medarbetare lyckas leverera det värde som våra kunder söker och uppskattar. Våra fantastiska medarbetare är avgörande för vår fortsatta framgång och vår ledande position i Norden.
  Halvor Bjerke, Chief Operating Officer för DigiPlex
  Vi kommer nu öka fokus ytterligare för att fortsätta möta, och om möjligt överträffa, våra kunders höga förväntningar. Att våra kunder rankat oss extra högt på kategorin Samarbete är en god indikation på ett värdefullt partnerskap. Vi ser fortsatt fram emot att proaktivt arbeta för att ytterligare optimera och utveckla våra kunders IT-leverans, affärsprocesser och potentiella möjligheter.
  Halvor Bjerke, Chief Operating Officer för DigiPlex
  En stor majoritet av svenskarna vill kunna göra gröna val och minska sin klimatpåverkan – även på internet.
  Fredrik Jansson, strategichef på DgiPlex.
  Om du streamar film genom ett energislukande datacenter som drivs på el från brunkol så bidrar det i allra högsta grad till klimatförändringarna. Dagens konsumenter vill i högre utsträckning kunna göra ett aktivt grönt val, även när det gäller att använda olika tjänster på internet.
  Fredrik Jansson, strategichef på DigiPlex
  Internetanvändning är en naturlig del av vardagen som få kan eller vill avstå ifrån. Men konsumenter kan ställa krav på leverantörer att deras digitala tjänster ska vara klimatsmarta, energieffektiva, använda sig av förnybar el och orsaka minimala koldioxidutsläpp, och då är det heller ingen överraskning att 74 procent önskar att leverantörerna rapporterar sin elförbrukning och klimatpåverkan i till exempel sin årsredovisning.
  Fredrik Jansson, strategichef på DigiPlex
  Våra internationella kunder ser Norge som en utmärkt plats att placera sin data, med förnybar energi till lågt pris, politisk stabilitet och ett svalt klimat. De två nya center vi nu bygger nära Oslo kommer att komplettera de tre norska center vi redan driver, och är en del i våra fortsatta tillväxtplaner på den nordiska marknaden.
  Gisle M. Eckhoff, VD för DigiPlex
  Dessa två nya center, som vi är mycket glada över att kunna ta i drift redan 2020, visar på vår förmåga att leverera mot de höga krav på bygghastighet, resurser och kompetens som våra internationella kunder ställer när de överväger utbyggnad i nya regioner.
  Daniel Joyce, Chief Development Officer på DigiPlex
  Allt fler företag blir ”datadrivna” med kraftigt ökad insamling, lagring och användning av data. Hur man väljer att hantera sin data i detta extremt snabba digitaliseringsrace är avgörande för om man lyckas öka sin affär eller halkar efter konkurrenterna. Avgörande för att lyckas i sin digitalisering är, utöver det självklara fokuset på tillgänglighet, bland annat att datahanteringen sker på ett sätt som är säkert och som följer den kraftigt ökade lagstiftningen på området – i Sverige, på EU-nivå och, när det gäller tex molnleverantörer och outsourcing, ofta längre bort än så. Datasäkerhet handlar dock inte bara om skydd mot cyberattacker utan det är minst lika viktigt att skydda sin data från fysiska angrepp.
  Fredrik Jansson, strategichef på DigiPlex
  Miljömedvetenheten ökar bland bolag och konsumenter och därför är också aspekterna kring miljö och cyklisk ekonomi avgörande framgångsfaktorer i den digitala infrastrukturen. Digitaliseringen måste stötta ökad hållbarhet, och kraven kommer fortsätta öka på att företag ska minska sin datas miljöavtryck. De bolag som skiljer ut sig från konkurrenterna är de vars digitaliseringslösning minskar sin datas miljöavtryck och garanterar en hög datasäkerhet, både digital och fysisk.
  Fredrik Jansson, strategichef på DigiPlex
  Enligt IDC är 65% av europeiska vd:ar under stor press att leverera en framgångsrik digital omställningsstrategi för att bli en digital verksamhet. Datacentret utgör kärnan i denna utmaning, både som en affärsstrategisk angelägenhet men också som en möjlig konkurrensfördel och potential när det gäller hållbarhet. Datacenter kan ägas och drivas på många sätt, och det har aldrig varit viktigare att granska och utvärdera vilka alternativ som är bäst för just din verksamhet.
  Gisle M. Eckhoff, VD DigiPlex
  Oavsett bransch, din nuvarande digitaliseringsnivå eller hur du idag lagrar och hanterar affärskritiska data, är det avgörande för långsiktig framgång att du tar en kritisk och ärlig titt på dina datacenterbehov och de möjligheter som finns. Gartner förutspår att innan 2025 kommer 80% av alla verksamheter helt ha migrerat bort ifrån att driva egna datacenter, en enorm förändring från de 10% som gjorde det under 2018. Denna trend är bara ett oundvikligt resultat av migrationen av arbetsflöden till co-location datacenter, extern hosting och molnlösningar, vilket leder till nedläggning av traditionella lokala datacenter.
  Gisle M. Eckhoff, VD DigiPlex
  Genom att lägga en så viktig del av verksamheten i händerna på en professionell partner, kan du frigöra kapital och värdefulla resurser så som innovationsbudget och anläggningar. Den höga servicenivå du kan få genom rätt leverantör låter dig öka fokus på din kärnverksamhet och dess framtid.
  Gisle M. Eckhoff, VD DigiPlex
  Vi är mycket glada över att erbjuda våra kunder direktanslutning till Microsoft Azure ExpressRoute. Digital infrastruktur fortsätter att flytta från inhouse-lösningar till kombinationer av colocation och moln. För att fortsätta ligga i framkant i det digitala transformationsracet kräver nordiska och internationella företag allt oftare privata och säkra anslutningar till strategiska molnleverantörer som Microsoft för att säkerställa optimal prestanda och skalbarhet. På DigiPlex arbetar vi dedikerat för att leverera oöverträffad service, bäst anslutning och lösningar som möter förändrade krav och arbetssätt.
  Gisle M. Eckhoff, VD för DigiPlex
  Det är fantastiskt att utöka vårt nuvarande samarbete med DigiPlex för att addera nya anslutningsalternativ i Norden. Vi ser fram emot att hjälpa DigiPlex företagskunder att använda Microsoft Azure ExpressRoute för de verksamhetskritiska arbetsflöden som driftas i Azure.
  Ross Ortega, Partner PM Manager, Microsoft Azure Networking på Microsoft Corp.
  Våra kunder utvecklar kontinuerligt sina molnstrategier och det kräver allt snabbare, säkrare och smidigare tillgång till bredast möjliga utbud av ledande molnleverantörer som Microsoft, AWS, Google, Alibaba med flera. Genom vårt samarbete med Megaport utökar vi markant vårt molnutbud. Vi har skapat möjligheter för våra kunder att välja nya strategier, inklusive multi-moln och hybrid-moln, och de kan dra nytta av marknadens bästa lösningar, och snabb utrullning för maximal effekt, flexibel leverans och förenklad molnadministration.
  DigiPlex VD Gisle M. Eckhoff
  I likhet med DigiPlex har vi som målsättning att leverera marknadens bästa och mest flexibla lösningar. Våra behovsbaserade lösningar för moln-konnektivitet möjliggör optimala nätverksstrategier, samtidigt som komplexiteten och implementeringstiderna minskas. Megaport Cloud Router möjliggör moln-till-moln-anslutningar som stödjer avancerade multi-moln-lösningar. Detta spännande partnerskap med DigiPlex gör det möjligt för oss att stödja den ökande användningen av molntjänster i Norden och ger våra kunder ytterligare datacenteralternativ.
  Peter Hase, CCO, Megaport
  En del i DigiPlex framgång är att arbeta mycket nära marknaden och utgå ifrån varje kunds specifika behov. Nu tar vi nästa steg för att kunna möta kunder i Danmark med full kraft. Vi har ett uttalat mål att växa och arbetar aktivt för att etablera ytterligare datacenter i Danmark.
  Gisle M. Eckhoff, vd för DigiPlex
  Vi är mycket nöjda att ha lyckats värva dessa starka medarbetare. Vi är nu än mer offensiva på marknaden och erbjuder fler kunder Nordens ledande datacenterlösningar inom innovation, hållbarhet och säkerhet. Det är också ett starkt bevis på att vi är en attraktiv arbetsgivare, säger Gisle M. Eckhoff. DigiPlex har alltid satt som mål att vara det mest attraktiva varumärket inom datacenter, inte bara hos våra kunder utan även hos våra anställda och potentiella medarbetare. Så är vi också Nordens ledande varumärke och certifierade A Great Place To Work®.
  Gisle M. Eckhoff, vd för DigiPlex
  Det starka investerarintresset är ett bevis på DigiPlex exponentiella marknads-utveckling i Norden, liksom det starka varumärke bolaget har byggt upp under de 18 år det varit verksamt. Vi ser en otrolig tillväxtpotential i Norden med inflödet av internationella hyperscalers, och med den nya obligationen ökar DigiPlex nu takten ytterligare för att fånga dessa spännande marknadsmöjligheter.
  Byrne Murphy, delägare och ordförande i DigiPlex
  Transaktionen skapade mycket stort intresse i marknaden och är bland de största högränteobligationerna i NOK som någonsin har placerats. Den välbesökta roadshowen, det starka mottagandet och den väsentliga överteckningen av obligationen är resultatet av en solid bolags- och emittenthistorik, hög kundlojalitet, en extremt stark marknadsposition i Norden, och en högkvalitativ ledningsgrupp, i kombination med solida ägare. Därmed blev det en framgångsrik och eftertraktad transaktion som kom ut på marknaden vid rätt tillfälle.
  Henning Sørlie, Director, High Yield Origination på DNB Markets
  Marknadsreaktionen på erbjudandet var extremt positiv, där befintliga obligationsinnehavare inte bara var angelägna att behålla sina nuvarande positioner utan även att öka sina exponeringar. Dessutom tecknade flera nya stora lokala och internationella investerare sig. Den mycket låga likviditeten i de två senaste obligationsemissionerna är ett tecken på bolagets förmåga att leverera starka resultat och marknadsledande tjänster år efter år – ingen har velat sälja sitt innehav.
  Byrne Murphy, delägare och ordförande i DigiPlex
  Den svala nordiska regionen är Europas hetaste datacentermarknad: ett företag som etablerar sig med 100 megawatt över 20 år kan spara omkring 2 miljarder dollar genom att placera sitt datacenter i Sverige eller Norge jämfört med Storbritannien. Detta obligationslån stärker vår förmåga att hjälpa hyperscalers att snabbt och smidigt etablera sig på den nordiska marknaden genom endast en datacenteroperatör med ett utmärkt track record.
  Byrne Murphy, delägare och ordförande i DigiPlex
  För att vara en framgångsrik digital aktör måste du veta var och hur din data lagras, för att kunna kontrollera dina tillgångar, följa lagstiftning och skydda ditt varumärke. Vi ser en ökad oro över det digitala klimatavtrycket, och även fysiskt skydd som en del av GDPR-efterlevnad och kopplat till risker som extremt väder eller cyberattacker. Detta är bara två av många nyckelfaktorer när det gäller datacenter som företag måste ta hänsyn till.
  Gisle M. Eckhoff, VD DigiPlex
  Datacenter är en ökande affärsoro och processen med att förbereda de fem frågorna har gett mig nya insikter om datacentrets viktiga roll i den digitala transformationen. Viktigast är frågan om energieffektivitet och hur datacenterföretagen adresserar elförbrukningen, men också den ökade betydelsen av latenstid i digitaliseringen. Placering av datacenter är högt på agendan i den datadrivna ekonomin.
  Jan Horsager, Research Director IDC Nordic
  DigiPlex och IT-Totals partnerskap är helt centralt för våra driftslösningar. Våra kunder kräver allra högsta säkerhet och ett miljötänkande i framkant. Detta kan vi leverera tack vare partnerskapet med DigiPlex då de har den fysiskt säkraste datacenterlösningen på marknaden och ett seriöst miljöarbete.
  Fredrik Franzén, vd IT-Total
  DigiPlex och IT-Totals samarbete bygger på partnerskap, förtroende och en djup förståelse för kundernas behov av högsta säkerhet, kontinuitet och skalbarhet. IT-Total har några av Sveriges mest avancerade och krävande kunder vilket passar vårt kontinuerliga innovations- och utvecklingsarbete. Vi är och ska vara ledande när det gäller flexibla lösningar, säkerhet och miljö.
  Gisle M. Eckhoff, vd DigiPlex
  DigiPlex utvecklar ständigt starka relationer med företag, carriers, internet exchanges och moln-leverantörer för att kunna erbjuda de mest effektiva, hållbara och säkra datacentren.
  Gisle M. Eckhoff, vd för DigiPlex
  Vår Nordic Connect Platform gör det möjligt för våra kunder att nyttja detta ekosystem till att utöka sina verksamheter i Norden, komma närmare The Edge och utnyttja snabbare och säkrare vägar till molnet - med färre lager av komplexitet och kostnader.
  Gisle M. Eckhoff, vd för DigiPlex
  De företag som vänder sig till DigiPlex vill ha Nordens mest hållbara, energieffektiva och säkra colocation. Nu erbjuder vi en dedikerad serverhall med samma höga kvalitet även för kunder med mindre lagringsbehov vid vårt datacenter utanför Stockholm. Datacenter är grunden i all digitalisering och de företag som ställer sina servrar hos oss kan tryggt lova sina kunder och användare att deras datacenterlösning är framtidssäkra.
  Gisle M. Eckhoff, vd på DigiPlex
  DataCom befinner sig i en expansiv tillväxtfas med stor tillströmning av nya kunder i vår hostingverksamhet. För att möta våra kunders växande efterfrågan på kommunikations- och hostingtjänster kändes det därför naturligt att välja DigiPlex som vår samarbetspartner som ett komplement till våra egna datahallar.
  Mario Hellqvist, VD på DataCom AB
  I den nya hallen kan vi leverera en säker, trygg och klimatsmart IT-miljö redan inom 1–2 dagar för de kunder som har mindre behov. Jag ser mycket fram emot att välkomna fler kunder till DigiPlex i Upplands Väsby och stötta dem i deras tillväxt.
  Per Lähdet, Operations Manager för DigiPlex Sverige
  DigiPlex har alltid satt som mål att vara det mest attraktiva varumärket inom datacenter, inte bara hos våra kunder utan även hos våra anställda och potentiella medarbetare. Våra medarbetare är avgörande för vår fortsatta framgång och vår ledande position på en starkt konkurrensutsatt global marknad. Det är särskilt glädjande att se hur stolta våra medarbetare är att arbeta på DigiPlex. Vi är stolta över att vår vision om de mest innovativa, hållbara och säkra datacentren är något vårt hela företag vill bidra till.
  DigiPlex VD Gisle M. Eckhoff
  Vi är väldigt glada att välkomna DigiPlex att bli certifierade som ”a Great Place to Work". Under undersökningsperioden blev det tydligt för oss hur mycket DigiPlex värderar sina medarbetare och hur förtroendet för dem på alla nivåer har bidragit till att medarbetarna känner sig stolta över sitt bidrag till företagets vision. Det här är några av de viktigaste kvaliteterna som vi vet bidrar till en bra arbetsplats.
  Jannik Krohn Falck, VD Great Place to Work
  Vi talar ofta om hur innovation och ständig förbättring är en del av vårt DNA. Vi anser att det bästa sättet att leva upp till detta att erbjuda vår fantastiska personal en spännande och generös arbetsmiljö där de kan trivas. Att få den här certifieringen är ett stolt ögonblick för företaget och stödjer våra planer för framtida utveckling av företaget och kontinuerliga investeringar i våra medarbetares utveckling.
  Haakon Holm-Knapstad, Chief HR Officer på DigiPlex
  Då hållbarhet är en hörnsten i DigiPlex affärsstrategi är vi oerhört stolta över att dela ut priset för Årets hållbara projekt till Renova för dess innovativa kundportalslösning som genom en generös spridning av information och visualiserad kunskap bidrar både till miljömässig hållbarhet och ökat ekonomiskt värde.
  Fredrik Jansson, Chief Strategy & Marketing/Communications Officer på DigiPlex
  Hållbarhet är extremt viktigt för DigiPlex, våra kunder och våra kunders kunder. Vi återanvänder till exempel regnvatten från taken på våra datacenter för att använda i våra effektiva kyllösningar. Vi satsar också extremt mycket på innovation. I Sverige är vårt senaste flerfaldigt prisbelönta projekt ett samarbete med Stockholm Exergi där vi kommer återanvända spillvärmen från datahallen till att värma upp tiotusen lägenheter i Stockholms fjärrvärmenät.
  Fredrik Jansson, Chief Strategy & Marketing/Communications Officer på DigiPlex
  Hållbarhet är extremt viktigt för DigiPlex, våra kunder och våra kunders kunder. Vi återanvänder till exempel regnvatten från taken på våra datacenter för att använda i våra effektiva kyllösningar. Vi satsar också extremt mycket på innovation. I Sverige är vårt senaste flerfaldigt prisbelönta projekt ett samarbete med Stockholm Exergi där vi kommer återanvända spillvärmen från datahallen till att värma upp tiotusen lägenheter i Stockholms fjärrvärmenät. Då hållbarhet är en hörnsten i DigiPlex verksamhet är vi oerhört stolta över att få dela ut priset för årets hållbara projekt.
  Fredrik Jansson, Chief Strategy & Marketing/Communications Officer på DigiPlex
  Våra kunder ställer strikta krav på säkerhet, stabilitet, miljövänlighet och hastighet. När KPMG bestämde sig för att byta till Azure Stack-teknologin och valde oss som leverantör, kom vi gemensamt överens om att DigiPlex skulle vara den bästa datacenterpartnern. Samtidigt ger vi även andra kunder möjligheten att få sina IT-leveranser från DigiPlex moderna och miljövänliga datacenter i Rosenholm.
  Lars Vaagen Solbakken, chef för Candidator Norge
  För oss var det en förutsättning, när vi valde Candidator och Azure Stack-teknologin, att våra system drivs i ett säkert och miljövänligt datacenter. Tillsammans med Candidator beslutade vi oss därför för DigiPlex som partner. Vi ska vara bäst på vår marknad och då måste vi välja de bästa leverantörerna för att stödja oss digitalt
  Dag Kjetil Jørgensen CIO i KPMG
  Vi ser det som ett stort förtroende att Candidator och KPMG väljer oss som sin datacenterleverantör, och vi ser fram emot att välkomna dem till Rosenholm. DigiPlex har satsat mycket på att göra sina datacenter till några av de säkraste, mest stabila och inte minst de mest miljövänliga på marknaden, och Candidators och KPMG:s val av oss bekräftar att vi har lyckats med det.
  Gisle M. Eckhoff, VD för DigiPlex
  I vår rekryteringsprocess har vi lagt stor vikt på en solid och mångårig erfarenhet från datacenterbranschen, kunskap om det nyaste inom säkerhetslösningar och teknik samt ett stort och brett nätverk av leverantörer och kunder. Vi ställer höga krav och därför är vi också mycket glada över att kunna attrahera så starka profiler som Per Lähdet och Mark Kjeldstrøm, vilka utan tvekan kommer att bidra till ökat värde för våra kunder och DigiPlex.
  Halvor Bjerke, Head of Operations på DigiPlex
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp