DigiPlex lanserar Nordic Connect Platform

Stockholm, 4 april 2019 - DigiPlex, den nordiska ledaren inom innovativa, hållbara och säkra datacenter, lanserar nu Nordic Connect Platform vilket kopplar samman bolagets största datacenter i Sverige, Norge och Danmark, och skapar därmed ett unikt nordiskt datacenter-ekosystem.

 

- DigiPlex utvecklar ständigt starka relationer med företag, carriers, internet exchanges och moln-leverantörer för att kunna erbjuda de mest effektiva, hållbara och säkra datacentren, säger Gisle M. Eckhoff, vd för DigiPlex. Vår Nordic Connect Platform gör det möjligt för våra kunder att nyttja detta ekosystem till att utöka sina verksamheter i Norden, komma närmare The Edge och utnyttja snabbare och säkrare vägar till molnet - med färre lager av komplexitet och kostnader.

Kopplar ihop det nordiska ekosystemet

DigiPlex fem nordiska datacenter rymmer många av regionens mest kända och mest sammanlänkade företag. Genom DigiPlex Nordic Connect Platform så kan företag som vill ansluta sig till bolag i andra länder nu verka lika enkelt som om de hade serverrack bredvid varandra i samma datacenter. Plattformen ger också tillgång till ett stort antal carriers och internet exchanges vilket ökar räckvidden till nätverk över hela världen.

Utökar åtkomst till molnet

DigiPlex Nordic Connect Platform möjliggör också effektiva vägar till de säkra, dedikerade och privata anslutningar vilka är avgörande för företag som verkar i molnet. DigiPlex erbjuder åtkomst till alla större moln- och Network Service-leverantörer inklusive AWS Direct Connect på DigiPlex datacenter Ulven i Oslo.

Närmare The Edge

Nordic Connect Platform har också utvecklats för att hjälpa DigiPlex kunder som vill expandera över gränserna eller komma in på den nordiska marknaden med en enda datacenterleverantör. Med fem nordiska datacenter erbjuder DigiPlex en unik mix av möjliga Edge-anslutningar i en eller flera av regionens huvudstäder; Oslo, Stockholm och Köpenhamn. Detta gör det möjligt för kunder att möta krav på till exempel latency eller lokala regleringar så som GDPR.

Nordic Connect

Connect with DigiPlex

 

Elisabeth Lennhede
Head of Communications
+46703322705
elisabeth.lennhede@digiplex.com
 

DigiPlex designar, bygger och driver hållbara och säkra datacenter i Norden med siter i Oslo, Stockholm och Köpenhamn. DigiPlex är carrier neutrala och erbjuder tillgång till alla större Cloud och Network Service Providers. DigiPlex erbjuder best-in-class lösningar med högsta möjliga tillgänglighet, och är betrodda av både offentliga som privata kunder – inklusive säkerhetskänsliga organisationer som offentliga verksamheter och finansiella institutioner med affärskritiska applikationer. DigiPlex fem datacenter drivs uteslutande med 100% förnyelsebar och företaget har vunnit flera utmärkelser för sina många energieffektiva innovation och hållbarhetsinitiativ. www.digiplex.com

Taggar:

Om oss

DigiPlex designar, bygger och driver hållbara och säkra datacenter i Norden med siter i Oslo, Stockholm och Köpenhamn. DigiPlex är carrier neutrala och erbjuder tillgång till alla större Cloud och Network Service Providers. DigiPlex erbjuder best-in-class lösningar med högsta möjliga tillgänglighet, och är betrodda av både offentliga som privata kunder – inklusive säkerhetskänsliga organisationer som offentliga verksamheter och finansiella institutioner med affärskritiska applikationer. DigiPlex sju datacenter, samt ett under uppförande, drivs uteslutande med 100% förnyelsebar och företaget har vunnit flera utmärkelser för sina många energieffektiva innovation och hållbarhetsinitiativ. www.digiplex.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

DigiPlex utvecklar ständigt starka relationer med företag, carriers, internet exchanges och moln-leverantörer för att kunna erbjuda de mest effektiva, hållbara och säkra datacentren.
Gisle M. Eckhoff, vd för DigiPlex
Vår Nordic Connect Platform gör det möjligt för våra kunder att nyttja detta ekosystem till att utöka sina verksamheter i Norden, komma närmare The Edge och utnyttja snabbare och säkrare vägar till molnet - med färre lager av komplexitet och kostnader.
Gisle M. Eckhoff, vd för DigiPlex