DigiPlex-rapport: Norden är svaret för hyperscalers som vill växa i Europa

Stockholm, 3 mars 2020 – DigiPlex, den nordiska ledaren inom innovativa, säkra och hållbara datacenter, har publicerat en rapport som sammanfattar ett stort antal fakta som pekar på det nordiska alternativet till överhettade datacenterområden i Europa.

Traditionella europeiska datacenterlokationer som används av hyperscalers och internationella bolag är under ökad press. Krympande tillgång till mark för snabb utbyggnad, närhet till marknaden, begränsad strömtillgång och ökad efterfrågan på 100% hållbar energi, plus politiska och regulatoriska utmaningar gör Dublin, Frankfurt, London, Amsterdam och Paris (DFLAP) mindre attraktiva. Samtidigt väljer globala marknadsledare som Google, Facebook och Microsoft att etablera datacenter i Norden tack vare regionens unika fördelar. Norden är nu ett av det mest attraktiva områdena för etablering av datacenter, med investeringar i utbyggnadsprojekt på totalt 7 miljarder USD för 2018 och än mer för 2019.

DigiPlex publicerar idag en rapport för att hjälpa internationella bolag att se fördelarna med den nordiska regionen.

Tio anledningar att placera ditt datacenter i Norden belyser områden som är viktiga för de team som arbetar med val för placering av datacenter, inklusive närhet till marknaden, energitillgång, hållbarhet, yrkeskompetens, stabilt politiskt klimat och goda affärsmöjligheter för näringslivet. Rapporten visar hur den nordiska marknaden har fördelar som:

  • Den lägsta energikostnaden i Europa, på 0,06 Euro per KWh, jämfört med mer än det dubbla (15 cent per KWh) i Tyskland.[i]
  • Rikligt med förnybar energi – de nordiska länderna är inte bara nettoexportörer av el[ii]– de visar också vägen för hållbar energiproduktion
  • Svalt klimat – även nordiska städer placerade lägre söderut så som Stockholm rapporterar sommartemperaturer 10–15°C lägre än Paris eller London
  • God tillgång till mark till priser långt under London, som rapporteras ligga runt £ 5 miljoner för 4.000 kvadratmeter (hektar).[iii]
  • De nordiska länderna ligger på topp 20 av platser där det är mest fördelaktigt att göra affärer enligt ”World Banks' Doing Business 2019-rapport”. [iv]  Storbritannien är den enda representanten för DFLAP datacenterplaceringar som också är bland topp 20.
  • Oöverträffad "grön" profil inte bara baserat på de nordiska myndigheternas engagemang för hållbar energiproduktion, utan genom innovativa värmeåteranvändningssystem.

DigiPlex rapport betonar också vikten av politisk stabilitet, låg beskattning, hög livskvalitet och kvalificerad arbetskraft som definierande särdrag för den nordiska regionen. Med den förväntade fortsatt höga tillväxttakten av data, är behovet av att investera i anläggningar som inte bara klarar dagens belastning, utan också möjliggör snabb expansion för att möta morgondagens, av största vikt. Rapporten belyser grundstenarna för att stödja denna tillväxt i Norden.

- Det traditionella valet för hyperscalers och internationella kunder som kommer till Europa, har varit att placera datacenter på en av de fem etablerade marknaderna som kallas DFLAP. Men dessa marknader är överhettade, dyra, har tillväxtbegränsningar och missar alltmer kraven på hållbarhet. Med motsvarande konnektivitet, lägre kostnader och mycket bättre grön profil, representerar de nordiska marknaderna nu ett verkligt och hållbart alternativ till DFLAP. Vår rapport samlar nyckeldatan på ett ställe och gör det enkelt för lokationssteam att fatta sina beslut, säger Byrne Murphy, DigiPlex grundare och ordförande.

Ladda ner fullständig rapport här.

[i] https://aleasoft.com/european-electricity-markets-panorama-nordic-countries/

[ii] http://www.worldstopexports.com/electricity-exports-country/

[iii] https://www.london.gov.uk/sites/default/files/chapter4-economic-evidence-base-2016.pdf

[iv] https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf

Elisabeth Lennhede
Head of Communications
+46703322705
elisabeth.lennhede@digiplex.com
 

DigiPlex designar, bygger och driver hållbara och säkra datacenter i Norden med siter i Oslo, Stockholm och Köpenhamn. DigiPlex är carrier neutrala och erbjuder tillgång till alla större Cloud och Network Service Providers. DigiPlex erbjuder best-in-class lösningar med högsta möjliga tillgänglighet, och är betrodda av både offentliga som privata kunder – inklusive säkerhetskänsliga organisationer som offentliga verksamheter och finansiella institutioner med affärskritiska applikationer. DigiPlex fem datacenter drivs uteslutande med 100% förnybar energi och företaget har vunnit flera utmärkelser för sina många energieffektiva innovation och hållbarhetsinitiativ. www.digiplex.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det traditionella valet för hyperscalers och internationella kunder som kommer till Europa, har varit att placera datacenter på en av de fem etablerade marknaderna som kallas DFLAP. Men dessa marknader är överhettade, dyra, har tillväxtbegränsningar och missar alltmer kraven på hållbarhet. Med motsvarande konnektivitet, lägre kostnader och mycket bättre grön profil, representerar de nordiska marknaderna nu ett verkligt och hållbart alternativ till DFLAP. Vår rapport samlar nyckeldatan på ett ställe och gör det enkelt för lokationssteam att fatta sina beslut.
Byrne Murphy, DigiPlex grundare och ordförande