DigiPlex utfärdar historiens största nordiska datacenterobligation om NOK 1,8 miljarder för att öka expansionstakten ytterligare

Stockholm, 30 april 2019 - DigiPlex, den nordiska ledaren inom innovativa, hållbara och säkra datacenter, har framgångsrikt utfärdat en senior säkerställd obligation om 1,8 miljarder norska kronor för att öka bolagets expansionstakt ytterligare. Obligationen kommer att vara en av de största emissioner som någonsin noterats på Oslo-börsen ("OSE"), och den väsentliga överteckningen är en bekräftelse på att DigiPlex är intressant för investerare.

DigiPlex har idag utfärdat en senior säkerställd obligation om NOK 1,8 miljarder med förfall i april 2024, och med en kupong om 3-månaders NIBOR + 3,65% p.a. DNB Markets, en del av DNB ASA, Norges största finansinstitut, var ensam arrangör (sole bookrunner) för obligationslånet.

Obligationslikviden kommer att användas för refinansiering av de två förfallna obligationer som utfärdats av DigiPlex Fet AS (OSE ticker: DIPL) och DigiPlex Norway AS (OSE ticker: DIPNO) samt för att finansiera bolagets fortsatta tillväxt då efterfrågan på datacenter i Norden ökar.

- Det starka investerarintresset är ett bevis på DigiPlex exponentiella marknads-utveckling i Norden, liksom det starka varumärke bolaget har byggt upp under de 18 år det varit verksamt. Vi ser en otrolig tillväxtpotential i Norden med inflödet av internationella hyperscalers, och med den nya obligationen ökar DigiPlex nu takten ytterligare för att fånga dessa spännande marknadsmöjligheter, säger Byrne Murphy, delägare och ordförande i DigiPlex.

- Transaktionen skapade mycket stort intresse i marknaden och är bland de största högränteobligationerna i NOK som någonsin har placerats. Den välbesökta roadshowen, det starka mottagandet och den väsentliga överteckningen av obligationen är resultatet av en solid bolags- och emittenthistorik, hög kundlojalitet, en extremt stark marknadsposition i Norden, och en högkvalitativ ledningsgrupp, i kombination med solida ägare. Därmed blev det en framgångsrik och eftertraktad transaktion som kom ut på marknaden vid rätt tillfälle, säger Henning Sørlie, Director, High Yield Origination på DNB Markets.

Obligationslånet följer på DigiPlex första obligationsemission 2014 om NOK 500 miljoner och 2015 om NOK 575 miljoner. Det var första gången en datacenteroperatör någonsin använt sig av obligationsfinansiering för byggandet av ett datacenter och första gången i Europa som en datacenteroperatör utfärdat ett obligationslån.

- Marknadsreaktionen på erbjudandet var extremt positiv, där befintliga obligationsinnehavare inte bara var angelägna att behålla sina nuvarande positioner utan även att öka sina exponeringar. Dessutom tecknade flera nya stora lokala och internationella investerare sig. Den mycket låga likviditeten i de två senaste obligationsemissionerna är ett tecken på bolagets förmåga att leverera starka resultat och marknadsledande tjänster år efter år – ingen har velat sälja sitt innehav, fortsätter Byrne Murphy.

Den nordiska konkurrensfördelen

Den nordiska datacentermarknaden är ett av de mest aktiva och attraktiva utvecklingsområdena i världen, med en total investeringsnivå uppskattad till 7,0 miljarder USD i slutet av 2018[1]. Utvecklingen har till stor del drivits av konstruktion och utveckling av hyperscalers som Amazon, Google, Microsoft och Facebook[2]. Norden tar marknadsandelar från den europeiska FLAP-D-regionen (Frankfurt, London, Amsterdam, Paris och Dublin) då hyperscalers söker rikligt utbud av förnybar energi, tillförlitlig strömförsörjning, låga energipriser, politisk stabilitet och möjlighet att snabbt komma in på marknaden. Med hyperscalers i som leder vägen, förväntar sig Nordiska Ministerrådet att investeringar i nordiska datacenter kommer att fördubblas till 2025, motsvarande en installerat årlig kapacitet om 280-580 MW per år. [3]

- Den svala nordiska regionen är Europas hetaste datacentermarknad: ett företag som etablerar sig med 100 megawatt över 20 år kan spara omkring 2 miljarder dollar genom att placera sitt datacenter i Sverige eller Norge jämfört med Storbritannien. Detta obligationslån stärker vår förmåga att hjälpa hyperscalers att snabbt och smidigt etablera sig på den nordiska marknaden genom endast en datacenteroperatör med ett utmärkt track record, avslutar Byrne Murphy.

DigiPlex har stärkt sin marknadsledande position i Norden

Q1 2019 lanserade DigiPlex sin Nordic Connect Platform, vilken länkar bolagets största datacenter i Norge, Sverige och Danmark och därigenom skapade ett unikt gränsöverskridande ekosystem. 2018 välkomnade DigiPlex ett antal nya kunder så som AWS, Candidator, och NetNordic, bolaget expanderade två av sina datacenter i Oslo, och gick in på den danska marknaden genom sitt förvärv av Telias datacenter i centrala Köpenhamn. Bolagets investeringar i innovation, hållbarhet och varumärkestransformation har resulterat i ett antal utmärkelser så som ”Best Data Centre Energy Solution”, “Data Center Operations Team of the Year - Colo + Cloud”, och den prestigefulla titeln “Renewable Energy Technology of the Year”. DigiPlex är the Most-recognized data centre brand amongst the Nordic C-Suite, och certifierat ‘Great Place to Work’

More news from DigiPlex

Connect with DigiPlex

[1] Nordic Data Centre Investment Tips Towards $7bn Mark And Forecasts More To Come, Data Economy, November 2018.

[2] Data Centres Nordic IV and Baltic States, BroadGroup Research, November 2018.

[3] Data Centre Opportunities in the Nordics, Nordic Council of Ministers, November 2018.

Elisabeth Lennhede
Head of Communications
+46703322705
elisabeth.lennhede@digiplex.com
 

DigiPlex designar, bygger och driver hållbara och säkra datacenter i Norden med siter i Oslo, Stockholm och Köpenhamn. DigiPlex är carrier neutrala och erbjuder tillgång till alla större Cloud och Network Service Providers. DigiPlex erbjuder best-in-class lösningar med högsta möjliga tillgänglighet, och är betrodda av både offentliga som privata kunder – inklusive säkerhetskänsliga organisationer som offentliga verksamheter och finansiella institutioner med affärskritiska applikationer. DigiPlex fem datacenter drivs uteslutande med 100% förnyelsebar och företaget har vunnit flera utmärkelser för sina många energieffektiva innovation och hållbarhetsinitiativ. www.digiplex.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det starka investerarintresset är ett bevis på DigiPlex exponentiella marknads-utveckling i Norden, liksom det starka varumärke bolaget har byggt upp under de 18 år det varit verksamt. Vi ser en otrolig tillväxtpotential i Norden med inflödet av internationella hyperscalers, och med den nya obligationen ökar DigiPlex nu takten ytterligare för att fånga dessa spännande marknadsmöjligheter.
Byrne Murphy, delägare och ordförande i DigiPlex
Transaktionen skapade mycket stort intresse i marknaden och är bland de största högränteobligationerna i NOK som någonsin har placerats. Den välbesökta roadshowen, det starka mottagandet och den väsentliga överteckningen av obligationen är resultatet av en solid bolags- och emittenthistorik, hög kundlojalitet, en extremt stark marknadsposition i Norden, och en högkvalitativ ledningsgrupp, i kombination med solida ägare. Därmed blev det en framgångsrik och eftertraktad transaktion som kom ut på marknaden vid rätt tillfälle.
Henning Sørlie, Director, High Yield Origination på DNB Markets
Marknadsreaktionen på erbjudandet var extremt positiv, där befintliga obligationsinnehavare inte bara var angelägna att behålla sina nuvarande positioner utan även att öka sina exponeringar. Dessutom tecknade flera nya stora lokala och internationella investerare sig. Den mycket låga likviditeten i de två senaste obligationsemissionerna är ett tecken på bolagets förmåga att leverera starka resultat och marknadsledande tjänster år efter år – ingen har velat sälja sitt innehav.
Byrne Murphy, delägare och ordförande i DigiPlex
Den svala nordiska regionen är Europas hetaste datacentermarknad: ett företag som etablerar sig med 100 megawatt över 20 år kan spara omkring 2 miljarder dollar genom att placera sitt datacenter i Sverige eller Norge jämfört med Storbritannien. Detta obligationslån stärker vår förmåga att hjälpa hyperscalers att snabbt och smidigt etablera sig på den nordiska marknaden genom endast en datacenteroperatör med ett utmärkt track record.
Byrne Murphy, delägare och ordförande i DigiPlex