Sju av tio svenskar vill ha klimatmärkning för digitala tjänster

Stockholm, 13 november 2019 – Sju av tio svenskar, 69 procent, vill införa en klimatmärkning för digitala tjänster. Det visar en ny Sifo-undersökning som datacenteroperatören DigiPlex låtit genomföra. – En stor majoritet av svenskarna vill kunna göra gröna val och minska sin klimatpåverkan – även på internet, säger Fredrik Jansson, strategichef på DigiPlex.

Varje gång vi streamar en TV serie, går in på sociala medier eller loggar in på vår internetbank startar en process i ett datacenter som förbrukar el och släpper ut koldioxid. I dag beräknas datacenter och digital infrastruktur stå för 3 procent av den globala elförbrukningen och för 2 procent av världens koldioxidutsläpp. Koldioxidutsläppen från datacenter globalt ligger redan i nivå med de från flygindustrin, och om utvecklingen fortsätter i samma takt kan datacenterindustrin komma att stå för runt 20 procent av elförbrukningen och 5,5 procent av koldioxidutsläppen inom en 5–10 års period.

Sifo-undersökningen visar att sju av tio svenskar, 69 procent, vill införa en klimatmärkning av digitala tjänster. Ännu fler, 72 procent, tycker att det är viktigt att digitala tjänster har en så liten klimatpåverkan som möjligt.

- Om du streamar film genom ett energislukande datacenter som drivs på el från brunkol så bidrar det i allra högsta grad till klimatförändringarna. Dagens konsumenter vill i högre utsträckning kunna göra ett aktivt grönt val, även när det gäller att använda olika tjänster på internet, säger Fredrik Jansson.

Samtidigt är mindre än en fjärdedel av svenskarna, 23 procent, beredda att använda internet och digitala tjänster mindre, även om det skulle minska den negativa klimatpåverkan.

- Internetanvändning är en naturlig del av vardagen som få kan eller vill avstå ifrån. Men konsumenter kan ställa krav på leverantörer att deras digitala tjänster ska vara klimatsmarta, energieffektiva, använda sig av förnybar el och orsaka minimala koldioxidutsläpp, och då är det heller ingen överraskning att 74 procent önskar att leverantörerna rapporterar sin elförbrukning och klimatpåverkan i till exempel sin årsredovisning, säger Fredrik Jansson.

Connect with DigiPlex

För mer information, vänligen kontakta:

Elisabeth Lennhede, kommunikationschef, DigiPlex

elisabeth.lennhede@digiplex.com, +46 70 33 22 705


Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av Sifo på uppdrag av DigiPlex och slutfördes i september 2019. Totalt har 1 001 svenskar, 18–79 år, från ett riksrepresentativt urval svarat på frågor om digitala tjänster, dess klimatpåverkan och andra relaterade frågor. Totalen i tabellerna är inte alltid 100% på grund av avrundning.


Bilaga

Om du använder dig av streamingtjänster för video eller musik, eller handlar via internet, hur viktigt eller oviktigt tycker du att det är att dessa digitala tjänster har en så liten klimatpåverkan som möjligt?

 

Svarsalternativ Totalt 18–29 år 30–49 år 50–64 år 65–79 år
Mycket viktigt 33% 33% 24% 40% 39%
Ganska viktigt 39% 39% 46% 37% 29%
Ganska oviktigt 11% 13% 15% 8% 5%
Helt oviktigt 4% 3% 7% 2% 1%
Jag använder inte streamingtjänster eller handlar via internet 7% 3% 1% 6% 22%
Tveksam, vet ej 7% 8% 7% 7% 5%

 

Vad anser du om förslaget att det bör införas en klimatmärkning för digitala tjänster?
 

Svarsalternativ Totalt 18–29 år 30–49 år 50–64 år 65–79 år
Mycket bra 30% 31% 26% 36% 28%
Ganska bra 39% 44% 39% 37% 37%
Ganska dåligt 9% 9% 10% 7% 7%
Mycket dåligt 5% 1% 7% 5% 5%
Tveksam, vet ej 18% 16% 18% 15% 23%


Skulle du använda internet och digitala tjänster mindre om det skulle minska den negativa klimatpåverkan?
 

Svarsalternativ Totalt 18–29 år 30–49 år 50–64 år 65–79 år
Ja 23% 21% 24% 26% 21%
Nej 46% 49% 50% 39% 43%
Tveksam, vet ej 31% 30% 26% 35% 36%


Vad anser du om förslaget att leverantörer av digitala tjänster så som streamingtjänster och andra internettjänster bör redovisa sin elförbrukning och klimatpåverkan, till exempel i sin årsredovisning?
 

Svarsalternativ Totalt 18–29 år 30–49 år 50–64 år 65–79 år
Mycket bra 39% 43% 34% 45% 34%
Ganska bra 35% 36% 37% 30% 37%
Ganska dåligt 7% 7% 10% 4% 7%
Mycket dåligt 4% 3% 5% 4% 2%
Tveksam, vet ej 15% 10% 14% 16% 19%


 

 

Elisabeth Lennhede
Head of Communications
+46703322705
elisabeth.lennhede@digiplex.com
 

DigiPlex designar, bygger och driver hållbara och säkra datacenter i Norden med siter i Oslo, Stockholm och Köpenhamn. DigiPlex är carrier neutrala och erbjuder tillgång till alla större Cloud och Network Service Providers. DigiPlex erbjuder best-in-class lösningar med högsta möjliga tillgänglighet, och är betrodda av både offentliga som privata kunder – inklusive säkerhetskänsliga organisationer som offentliga verksamheter och finansiella institutioner med affärskritiska applikationer. DigiPlex fem datacenter drivs uteslutande med 100% förnybar energi och företaget har vunnit flera utmärkelser för sina många energieffektiva innovation och hållbarhetsinitiativ. www.digiplex.com

Taggar:

Om oss

DigiPlex designar, bygger och driver hållbara och säkra datacenter i Norden med siter i Oslo, Stockholm och Köpenhamn. DigiPlex är carrier neutrala och erbjuder tillgång till alla större Cloud och Network Service Providers. DigiPlex erbjuder best-in-class lösningar med högsta möjliga tillgänglighet, och är betrodda av både offentliga som privata kunder – inklusive säkerhetskänsliga organisationer som offentliga verksamheter och finansiella institutioner med affärskritiska applikationer. DigiPlex fem datacenter drivs uteslutande med 100% förnyelsebar och företaget har vunnit flera utmärkelser för sina många energieffektiva innovation och hållbarhetsinitiativ. www.digiplex.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

En stor majoritet av svenskarna vill kunna göra gröna val och minska sin klimatpåverkan – även på internet.
Fredrik Jansson, strategichef på DgiPlex.
Om du streamar film genom ett energislukande datacenter som drivs på el från brunkol så bidrar det i allra högsta grad till klimatförändringarna. Dagens konsumenter vill i högre utsträckning kunna göra ett aktivt grönt val, även när det gäller att använda olika tjänster på internet.
Fredrik Jansson, strategichef på DigiPlex
Internetanvändning är en naturlig del av vardagen som få kan eller vill avstå ifrån. Men konsumenter kan ställa krav på leverantörer att deras digitala tjänster ska vara klimatsmarta, energieffektiva, använda sig av förnybar el och orsaka minimala koldioxidutsläpp, och då är det heller ingen överraskning att 74 procent önskar att leverantörerna rapporterar sin elförbrukning och klimatpåverkan i till exempel sin årsredovisning.
Fredrik Jansson, strategichef på DigiPlex