Var är vår data? IDC Executive Brief - Kontroll över data avgörande för lyckad digital transformation

Stockholm, 23 april 2019 - Kontroll och lagring av data är kritiska faktorer i den digitala omvandlingen. Trots det uppger 60% av nordiska beslutsfattare att de inte kan säga säkert var eller ens i vilket land deras data lagras. DigiPlex och IDC Nordic vill, med denna unika Executive Brief, sätta ljuset på kunskapsklyftan genom att besvara fem frågor som hjälper företag att få ett försprång i den digitala omvandlingen.

65% av de europeiska koncerncheferna känner digital press

Denna omfattande Executive Brief från IDC Nordic och DigiPlex bekräftar att den digitala transformationen har konsekvenser för alla organisationer. Produkter, tjänster och marknader förändras, och enligt IDC är 65 procent av de europeiska koncerncheferna under press att leverera en framgångsrik digital transformations-strategi för att bli en verkligt digital organisation och för att följa gällande lagstiftning. Digital infrastruktur, inklusive datalagring, är en kritisk del i detta.

- För att vara en framgångsrik digital aktör måste du veta var och hur din data lagras, för att kunna kontrollera dina tillgångar, följa lagstiftning och skydda ditt varumärke. Vi ser en ökad oro över det digitala klimatavtrycket, och även fysiskt skydd som en del av GDPR-efterlevnad och kopplat till risker som extremt väder eller cyberattacker. Detta är bara två av många nyckelfaktorer när det gäller datacenter som företag måste ta hänsyn till, säger Gisle M. Eckhoff, VD DigiPlex.

Är ni fast i ett digitalt dödläge?               

Samtidigt är 55 procent av de nordiska företagen, liksom de flesta företag globalt, fast i vad som skulle kunna kallas ett digitalt dödläge. Utmaningen för dessa företag är att ta språnget till att bli en s.k. ”digital transformer”, genom att börja använda digitala lösningar för att optimera och organisera verksamheten. Detta är något som kräver en robust digital infrastruktur.

- Datacenter är en ökande affärsoro och processen med att förbereda de fem frågorna har gett mig nya insikter om datacentrets viktiga roll i den digitala transformationen. Viktigast är frågan om energieffektivitet och hur datacenterföretagen adresserar elförbrukningen, men också den ökade betydelsen av latenstid i digitaliseringen. Placering av datacenter är högt på agendan i den datadrivna ekonomin, säger Jan Horsager, Research Director IDC Nordic.

 5 frågor som varje framgångsrik CIO och CEO behöver kunna besvara:  
  1. Var finns vår data?
  2. Hur skyddas vår data?
  3. Vilket är vårt digitala klimatavtryck?
  4. Hur ser vår historik ut för driftstopp och latens i vår dataleverans?
  5. Ökar vi vår digitala transformation och innovation, eller lägger vi pengarna på egna datacenter och infrastruktur?

 

Datacenter är en av grundbultarna för framgångsrik digital transformation och avancerade digitaliseringsnivåer ställer högsta krav på trygg och säker datalagring. Rätt datacenter är nyckeln till en lyckad digitalisering där affärsprocesser är datadrivna och där produktion, databehandling och dataanvändning sker problemfritt och direkt.

IDC förutspår att:

  • Under 2020 kommer en majoritet av de nordiska företagen ha initierat projekt för att identifiera i vilket land och i vilket datacenter deras kritiska data finns.
  • Säkerhetsbrott kommer under 2019 att orsaka betydande varumärkesskador för mer än 10 nordiska börsnoterade bolag, med straff och intäktsförluster på över 1 miljard euro som resultat.
  • Energidiskussionen kommer att hamna högst på agendan, då stora nya datacenter eller hyperscalers byggs i Norden, och allmänheten inser hur mycket energi ett datacenter kräver.
  • Betydande utbyggnad av datacenter kommer att ske i Norden efter 2020, då datacenter måste ligga närmare användarna för att undvika latens i datatrafik, i takt med att molnet och IoT fortsätter att utvecklas.
  • 2019 kommer 80% av företagens nya digitala tjänster att finnas i dedikerade moln- eller colocation-anläggningar.

Ladda ner rapporten IDC Executive Brief här.

Elisabeth Lennhede
Head of Communications
+46703322705
elisabeth.lennhede@digiplex.com
 

DigiPlex designar, bygger och driver hållbara och säkra datacenter i Norden med siter i Oslo, Stockholm och Köpenhamn. DigiPlex är carrier neutrala och erbjuder tillgång till alla större Cloud och Network Service Providers. DigiPlex erbjuder best-in-class lösningar med högsta möjliga tillgänglighet, och är betrodda av både offentliga som privata kunder – inklusive säkerhetskänsliga organisationer som offentliga verksamheter och finansiella institutioner med affärskritiska applikationer. DigiPlex fem datacenter drivs uteslutande med 100% förnyelsebar och företaget har vunnit flera utmärkelser för sina många energieffektiva innovation och hållbarhetsinitiativ. www.digiplex.com

Taggar:

Om oss

DigiPlex designar, bygger och driver hållbara och säkra datacenter i Norden med siter i Oslo, Stockholm och Köpenhamn. DigiPlex är carrier neutrala och erbjuder tillgång till alla större Cloud och Network Service Providers. DigiPlex erbjuder best-in-class lösningar med högsta möjliga tillgänglighet, och är betrodda av både offentliga som privata kunder – inklusive säkerhetskänsliga organisationer som offentliga verksamheter och finansiella institutioner med affärskritiska applikationer. DigiPlex sju datacenter, samt ett under uppförande, drivs uteslutande med 100% förnyelsebar och företaget har vunnit flera utmärkelser för sina många energieffektiva innovation och hållbarhetsinitiativ. www.digiplex.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

För att vara en framgångsrik digital aktör måste du veta var och hur din data lagras, för att kunna kontrollera dina tillgångar, följa lagstiftning och skydda ditt varumärke. Vi ser en ökad oro över det digitala klimatavtrycket, och även fysiskt skydd som en del av GDPR-efterlevnad och kopplat till risker som extremt väder eller cyberattacker. Detta är bara två av många nyckelfaktorer när det gäller datacenter som företag måste ta hänsyn till.
Gisle M. Eckhoff, VD DigiPlex
Datacenter är en ökande affärsoro och processen med att förbereda de fem frågorna har gett mig nya insikter om datacentrets viktiga roll i den digitala transformationen. Viktigast är frågan om energieffektivitet och hur datacenterföretagen adresserar elförbrukningen, men också den ökade betydelsen av latenstid i digitaliseringen. Placering av datacenter är högt på agendan i den datadrivna ekonomin.
Jan Horsager, Research Director IDC Nordic