Amerikanska Electronic Arts föreslås bli ny storägare i Digital Illusions

Amerikanska Electronic Arts föreslås bli ny storägare i Digital Illusions Riktad nyemission Fördjupat produktsamarbete Digital Illusions CE AB ("DICE") avser att inleda ett strategisk samarbete med amerikanska Electronic Arts ("EA"), en av världens största förläggare av interaktiva underhållningsprodukter. EA föreslås bli delägare i DICE genom en riktad nyemission, samtidigt som DICE genom ett samarbetsavtal kommer att utveckla datorspelstitlar åt EA. "Under september 2002 lanserade DICE och EA succéspelet Battlefield 1942. Spelet har hittills lanserats i 36 länder och sålts i över 900.000 enheter. Det framgångsrika samarbetet under produktion, lansering och löpande marknadsföring av Battlefield 1942, fördjupade relationen mellan EA och DICE. Det nu föreslagna samarbetet medför ökade möjligheter att med uthållighet och långsiktighet skapa en position för DICE bland de ledande spelutvecklarna i världen", säger verkställande direktören i DICE, Patrick Söderlund. "Framgången med Battlefield 1942 har visat att DICE vuxit upp från en mindre utvecklare till en av de absolut starkaste utvecklarna i spelindustrin. Genom EA:s investering och parternas samarbetsavtal, kommer DICE att utveckla fler spännande storsäljare tillsammans med EA", säger John Riccitiello COO, EA. Förslag till nyemission Styrelsen i DICE har beslutat föreslå extra bolagsstämma att ta ställning till ett förslag om att emittera sammanlagt 1.911.403 nya aktier i DICE till EA. Emissionskursen, 39,35 kronor per aktie, innebär en premie om 7,2% jämfört med den senaste betalkursen per den 11 februari. Genom den föreslagna emissionen tillförs DICE cirka 75,2 miljoner kronor. De nyemitterade aktierna kommer att utgöra ett nytt aktieslag med vissa särskilda rättigheter. Efter genomförandet av den föreslagna nyemissionen kommer EA, som sedan tidigare inte äger några aktier i DICE, inneha motsvarande 19 procent av aktier och röstetal i bolaget. EA blir därmed den största aktieägaren i DICE, följt av Bonnier med totalt 12 procent av aktier och röstetal. DICE föreslås samtidigt att till EA utge en option att inom fyra år teckna ytterligare 2.327.602 aktier i DICE till en kurs av 47,23 kronor per aktie. I det fall EA väljer att utnyttja optionen tillförs DICE ytterligare cirka 110 miljoner kronor. Efter eventuellt utnyttjande av optionen kommer EA att inneha motsvarande 34 procent av aktier och röstetal i DICE. De föreslagna emissionerna är kopplade till och villkorade av samarbetsavtalet. De likvida medel som DICE tillförs genom den föreslagna nyemissionen kommer i första hand att användas till att investeras i nya speltitlar, till vilka bolaget behåller äganderätten. Utvecklingen av dessa kommer att skapa ökade intjäningsmöjligheter men också en större kapitalbindning, vilket förutsätter en starkare finansiell bas. Samarbetsavtal EA och DICE har kommit överens om att fördjupa och stärka det tidigare samarbetet genom att ingå ett långsiktigt samarbetsavtal avseende framtida datorspelstitlar. Avtalet ger EA möjlighet att förlägga och distribuera produkter från DICE, som genom avtalet ges möjlighet att fokusera på produktion och utveckling av egna titlar och idéer. "Med en övergång mot mer egenutvecklade produkter, kommer vi att ha möjlighet att öka våra marginaler avsevärt på längre sikt. Med större andel av intäkterna direkt relaterade till försäljning av produkten har även DICE och EA samma incitament att skapa en framgångsrik produkt." säger DICE:s verkställande direktör Patrick Söderlund. Det nu föreslagna samarbetet mellan EA och DICE sträcker sig initialt över en period om fem år. En förlängning på upp till ytterligare tio år kan bli aktuell förutsatt att DICE och EA tillsammans förlägger ett visst förutbestämt antal speltitlar. "Vi har under de senaste åren byggt upp mycket goda relationer med flera av de ledande aktörerna på den internationella datorspelsmarknaden och det är vår avsikt att dessa relationer ska fortsätta, parallellt med vårt fördjupade samarbetade med EA.", säger Patrick Söderlund. "Som huvudägare i DICE är det viktigt att vi medverkar till att säkra en långsiktigt bra utveckling för bolaget och en ökad möjlighet att skapa värden för samtliga aktieägare. Det är min övertygelse att den nu föreslagna alliansen med EA ger oss just dessa förutsättningar", säger Torsten Larsson, styrelseordförande i DICE och vd för Bonnier Entertainment. Den extra bolagsstämma som har att besluta om den av DICE:s styrelse föreslagna nyemissionen kommer att hållas i Göteborg den 17 mars. För ytterligare information, kontakta: Patrick Söderlund, Verkställande direktör i Digital Illusions CE AB Tel: 08-54518481 Torsten Larsson, styrelsens ordförande Tel: 08-7364718 Jeff Brown, VP Corporate Communications, Electronic Arts Tel: 001 650 628 7922 E-mail: jbrown@ea.com Digital Illusions CE AB är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar interaktiv underhållning för de marknadsledande spelplattformarna. Bolaget arbetar på den globala spelarenan, där huvudmarknaderna utgörs av USA, Europa och Japan. Bolaget grundades 1992 och har 170 anställda vid sina kontor i Göteborg och Stockholm samt Toronto i Kanada. Bland utvecklade titlar kan nämnas Battlefield 1942 för PC, Shrek för Microsoft Xbox samt RalliSport Challenge för Xbox och PC. Digital Illusions aktier är sedan 1998 noterade på Nya Marknaden, i Stockholms Fondbörs SAX-system, och handlas under tickersymbolen "Dice". Electronic Arts (Tickerkod Nasdaq: ERTS), har sitt huvudkontor i Redwood City, Kalifornien, och är världens största mjukvaruföretag för interaktiva underhållningsprodukter. Bolaget, som bildades 1982, omsatte räkenskapsåret 2002 över 1,7 miljarder dollar, eller drygt 15 miljarder kronor. Electronic Arts utvecklar, förlägger och distribuerar mjukvara för datorspelskonsoler, PC-datorer och Internet över hela världen. Electronic Arts marknadsför sina produkter under fyra varumärken: EA SPORTSTM, EA GAMESTM, EA SPORTS BIGTM och EA.COMSM. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00280/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/12/20030212BIT00280/wkr0002.pdf

Om oss

Digital Illusions är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar datorspel för plattformarna PC, Sony Playstation och Nintendo 64. Bolaget arbetar på den globala spelmarknaden. Huvudmarknaderna utgörs av Europa, USA och Japan.

Dokument & länkar