Bra resultat för Digital Illusions

Bra resultat för Digital Illusions · Nettoomsättningen för de första nio månaderna 2004 uppgick till 172,8 Mkr, en ökning med 23 procent jämfört med samma period 2003 (140,7 Mkr). Rörelsens totala intäkter uppgick till 177,1 Mkr (140,7 Mkr). · Resultatet efter finansiella poster under de första nio månaderna 2004 uppgick till 41,6 Mkr och ökade därmed med 9,7 Mkr (30 procent) jämfört med samma period 2003 (31,9 Mkr). · Resultatet efter skatt under de första nio månaderna 2004 uppgick till 28,9 Mkr (22,7 Mkr), motsvarande 2,87 kr (2,38 kr) per aktie. · Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2004 uppgick till 54,6 Mkr, i stort sett oförändrat jämfört med samma period 2003 (54,7 Mkr). Resultatet efter finansiella poster under perioden juli-september 2004 uppgick till 9,2 Mkr och minskade därmed med 9,1 Mkr jämfört med samma period 2003 (18,3 Mkr). · Royalty stod för 47 procent av Digital Illusions intäkter och uppgick till 82,6 Mkr under de första nio månaderna 2004, medan projektintäkterna uppgick till 90,2 Mkr (51 procent). Under det tredje kvartalet 2004 uppgick royaltyintäkterna till 23,7 Mkr (43 procent) av bolagets intäkter, varav 9,1 Mkr avser royalty för spel sålda under perioden. Resterande royalty om 14,6 Mkr utgjordes av Electronic Arts utbetalning av innehållen retur- och prissänkningsreserv. Projektintäkterna under det tredje kvartalet 2004 uppgick till 30,9 Mkr (56 procent av de totala intäkterna). · I början av september 2004 köpte Digital Illusions den New York-baserade spelutvecklaren Trauma Studios verksamhet, och tog över dess anställda. Den totala köpesumman uppgick till 500 000 USD. För mer information var vänlig kontakta: Patrick Söderlund, vd, 08-658 78 01 Jenny Huldschiner, informationschef, 08-658 78 03 eller ir@dice.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT20120/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Digital Illusions är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar datorspel för plattformarna PC, Sony Playstation och Nintendo 64. Bolaget arbetar på den globala spelmarknaden. Huvudmarknaderna utgörs av Europa, USA och Japan.

Dokument & länkar