Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

Digital Illusions CE AB (publ.) - Delårsrapport januari-september 2002 Stark vinst i tredje kvartalet Digital Illusions redovisar sitt starkaste kvartal hittills · Resultatet före goodwill för perioden januari till september 2002 uppgick till 17,3 Mkr, en ökning med 31% jämfört med 13,2 Mkr i januari till september 2001. · Omsättningen för samma period uppgick till 94,1 Mkr, en ökning med 35% jämfört med 69,5 Mkr i januari till september 2001. · Resultatet efter finansiella poster för perioden januari till september 2002 uppgick till 8,7 Mkr, jämfört med 0,5 Mkr i januari till september 2001. · Resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till 6,5 Mkr, jämfört med 1,1 Mkr i tredje kvartalet 2001. Bolaget fortsätter att förbättra vinstmarginalen och har under tredje kvartalet markant ökat sin omsättning. Det egenutvecklade spelet Battlefield 1942 lanserades globalt under senare delen av september. Spelet har redan redovisat stora försäljningsframgångar och sålde under de första två försäljningsveckorna i tredje kvartalet 490 000 enheter. Därmed var spelet den mest sålda PC-mjukvaran i Nordamerika, samt stora delar av Europa och Asien. Spelet har även fått mycket goda recensioner från media samt spelpress. Under Q1 2003 kommer ett tillägg till Battlefield 1942 att lanseras, som ett Expansion Pack av produkten. Rättigheterna till Battlefield 1942 ägs till fullo av Digital Illusions och spelet förväntas även generera betydande intäkter under kommande perioder. Framgången kring spelet förstärker också Digital Illusions ställning på den expansiva spelmarknaden. För att utveckla och producera kommande versioner av detta samt andra spel har bolaget under perioden anställt ytterligare personal framförallt till bolagets Stockholmskontor. Bolaget har även under tredje kvartalet infört valutasäkring på delar av projekterade intäkter i amerikanska dollar. Gällande andra spel visar officiella försäljningssiffror från Microsoft att spelet RalliSport Challenge för Xbox sålt ca 450 000 enheter fram till rapportperiodens utgång. Försäljningssiffrorna för V8 Challenge var inte tillgängliga vid rapportens pressläggning. Bolaget har även färdigställt spelen Shrek Extra Large för Gamecube, samt efter periodens utgång PC versionen av Rallisport Challenge. Båda spelen kommer att lanseras inför årets julhandel. Bolaget offentliggjorde under september månad utvecklingen av två GBA- titlar (GameBoy Advance), vilka har utvecklats på bolagets kontor i Kanada. Kontrakten är skrivna med Knowledge Adventure och omfattar två Barbie spel, inriktade mot flickor i åldern 6-13 år. Båda titlarna har mottagits väl av den internationella spelpressen och Digital Illusions kommer att fördjupa sin relation med Knowledge Adventure framöver, framförallt på GBA-sidan. Väsentliga händelser under perioden - Digital Illusions PC spel Battlefield 1942 lanserades globalt och har redan redovisat stora framgångar försäljningsmässigt samt i fackmedia. - Spelen Barbie(TM) Groovy Games samt Barbie(TM) Secret Agent har utvecklats för den amerikanska spelförläggaren Knowledge Adventure på plattformen GameBoy Advance. - Spelet Shrek Extra Large på Nintendo Gamecube har färdigställts för TDK Mediactive och kommer att lanseras till julhandeln i USA och något senare i Europa. - Microsoft har beslutat att senarelägga lanseringen av Midtown Madness 3 på Xbox till Q1 2003. Tidsförskjutningen påverkar inte Digital Illusions negativt. - Tomas Hallbeck har utsetts till ny chef för produktionsenheten i Göteborg, där han efterträder Mikael Rudberg, tidigare vice vd. - Linda Samlin har anställts som CFO och utsetts till ny vice vd. Väsentliga händelser efter periodens utgång. - Konverteringen av spelet RalliSport Challenge till PC på uppdrag av Microsoft är färdig och PC-versionen lanseras globalt i november. För ytterligare information kontakta: Patrick Söderlund, vd Digital Illusions Telefon: 08- 545 18 481 E-post: patrick.soderlund@dice.se Om Digital Illusions Digital Illusions är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar interaktiv underhållning för de marknadsledande spelplattformarna. Bolaget arbetar på den globala spelmarknaden där huvudmarknaderna utgörs av USA och Europa men även Japan. Bolaget grundades 1992 och har mer än 160 anställda med kontor i Göteborg, Stockholm och utanför Toronto, Kanada. Bland utvecklade titlar kan nämnas Shrek för Microsoft Xbox, RalliSport Challenge för Xbox, Motorhead för PC och PlayStation, Rally Masters för PC och Playstation samt Battlefield 1942 för PC. Företaget arbetar för närvarande bland annat med vidareutveckling av Battlefield 1942 och bilspelet Midtown Madness 3. Digital Illusions är noterad på Nya Marknaden, i Stockholms Fondbörs SAX-system. Ytterligare information om företaget finns tillgänglig på www.dice.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/15/20021115BIT00060/wkr0001.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar