Delårsrapport januari - mars 2000

Delårsrapport januari - mars 2000 Resultatet i korthet: * Omsättningen för jan-mar uppgick till 6, 0 Mkr * Resultatet för jan-mar efter finansiella poster uppgick till -1,4 Mkr * Bolaget räknar med en vinst på mellan 8 - 11 Mkr och en omsättning på mellan 43 - 47 Mkr för år 2000. Denna kvartalsrapport utgår från den nya koncernen, så som den ser ut efter förvärven av Refraction Games och Synergenix. Dessa bolag förvärvades i mars, det vill säga under första kvartalet. Kommentar av vd Patrick Söderlund: "Resultatet för första kvartalet på -1,4 Mkr är enligt budget. Intäkter från Rally Masters kommer först under andra kvartalet. Spelet lanserades i mitten av april på PC och i mitten av maj på Playstation i Europa och har totalt 200 000 förhandsbeställda enheter. Dagens intjäningsförmåga ger oss ett helårsresultat på mellan 8 - 11 Mkr baserat på en omsättning på mellan 43 - 47 Mkr. Bolaget kommer dock under året behöva att ta aktiveringskostnader för projekt som pågår men ännu ej faktureras. Mot denna bakgrund innebär det att vi för innevarande år kommer att kostnadsföra balanserade utvecklingskostnader om ca 7 Mkr, vilket bör beaktas i prognosen för år 2000. Ambitionen är att frångå aktiveringsmodellen och ta kostnader när de kommer, för att bli tydligare mot aktiemarknaden. Under perioden genomförde vi två förvärv vilket gav oss en betydligt bredare produktportfölj. Vi kommer under året att lansera totalt tolv versioner av våra spel på olika marknader. Av dessa tolv lanseringar baseras åtta på våra fyra nya produkter (Rally Masters, Legacy Of Rosemond Hill, NASCAR Heat och STCC 2000) samt fyra på två gamla produkter (Codename Eagle och STCC). Vi arbetar sedan en tid tillbaka dessutom med utveckling av två nya titlar för nästa generations tv-spel, Sony Playstation 2 och Microsoft X-box, dessa kommer dock tidigast lanseras till hösten 2001. Sammantaget agerar vi utifrån ett starkt läge. Vi är nu ett av de ledande spelutvecklingsföretagen i Europa och har som målsättning av vara en av de större i världen de närmsta åren." För ytterligare information, kontakta: Patrick Söderlund,Vd 08 - 54518481 patrick.soderlund@dice.se Rapporten finns tillgänglig på www.dice.se Händelser under januari till mars * Digital Illusions förvärvade två nya bolag Refraction Games AB och Synergenix Interactive AB. Efter förvärven har bolaget 55 anställda och kontor i både Stockholm och Göteborg. * Under perioden slutförde Digital Illusions avtalsförhandlingarna med den amerikanska förläggaren Hasbro Interactive Inc. För vilka Digital Illusions utvecklar motorspelet NASCAR HEAT för Sony Playstation. Spelet kommer att innehålla verkliga förare, bilar och banor. * Franska Infogrames Entertainment som förlägger Digital Illusions spel Rally Masters bestämde lanseringsdatum för spelet i Europa. PC-versionen lanserades den 14 april och Playstation-versionen den 17 maj. En justerad försäljningsprognos för produkten kommer att ges då datumen för lansering i USA är bestämda av Infogrames. * I mars tecknade Digital Illusions avtal med PAN Interactive publishing om distribution och försäljning av racingspelet STCC i Europa. Pan Interactive räknar med en försäljning på 50 000 enheter under år 2000. * Bolagets styrelse utsåg Patrick Söderlund till ny vd. Patrick kom närmast från Refraction Games. Före detta vd Fredrik Liliegren utsågs till ny arbetande styrelseordförande i bolaget. Händelser efter periodens utgång * Digital Illusions köpte in sig som 25-procentig delägare i B4driving. B4driving, som är i den sk e-learningbranschen, säljer simulatorutbildningar för datorer. För Digital Illusions är detta ett led i att bredda användningsområdena för den teknik som redan finns utvecklad inom bolaget, vilket ska öka avkastningen på redan investerade pengar. Digital Illusions kommer att tillföra bolaget en licens på en av sina 3d- motorer som en apportemission i det nybildade utbildningsbolaget. * Malin Kockum anställdes som ny ekonomichef och Mikael Rudberg utsågs till vice vd. Bolaget kommer under våren ytterligare förstärka sin organisation. Syftet är att säkra organisationen och kompetensen inom bolaget för att nå de produktions- och verksamhetsmål som har satts upp för 2000 och 2001. * Digital Illusions spel "NASCAR Heat" tilldelades det prestigefyllda "Best in Show" i kategorin: "Best racing game for consoles" på den årliga spelmässan E3 (Electronic Entertainment Expo) I Los Angeles. Priset delas ut av AGN (All Games Network) och anses mycket prestigefyllt. Bolaget Digital Illusions är ett spelutvecklingsföretag som utvecklar spel för PC- datorer samt spelkonsoler såsom Sony Playstation@, Sony Playstation 2@, Nintendo 64@, Nintendo Dolphin@, Microsoft X-box@ och Sega Dreamcast@. Bolaget grundades 1992 och har idag 55 anställda. Företagets affärsidé är att utveckla dator- och TV-spel i världsklass för de ledande förläggarna i världen. Målet är att kunna driva minst 4 parallella spelprojekt samtidigt och ha kapacitet att utveckla på samtliga kommersiellt gångbara maskiner. Produkthistorik DICE Totalt har nu bolagen fram till sista mars 2000 lanserat 11 titlar på ett flertal format och marknader samt kommer under resterande delen av 2000 lansera ytterliggare 4 nya produkter (varav vissa på ett flertal format och marknader). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00500/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT00500/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Digital Illusions är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar datorspel för plattformarna PC, Sony Playstation och Nintendo 64. Bolaget arbetar på den globala spelmarknaden. Huvudmarknaderna utgörs av Europa, USA och Japan.

Dokument & länkar