Digital Illusions säljer dotterbolaget Synergenix till amerikanska Red Jade

Digital Illusions säljer dotterbolaget Synergenix till amerikanska Red Jade Spelutvecklingsbolaget Digital Illusions säljer sitt dotterbolag Synergenix till det amerikanska bolaget Red Jade för 5 miljoner kronor. Försäljningen innebär inga förändringar på årets resultat. Synergenix verksamhet är fortfarande relativt liten och vi har inte möjlighet att utveckla bolaget inom ramen för vår kärnverksamhet. Vi har heller inte funnit några klara synergieffekter mellan bolagen och har därför valt att avyttra det. Genom försäljningen får vi en bättre fokusering på kärnverksamheten; spelutveckling och simulatorer. Genom höstens två stora order, tillsammans värda 105 Mkr, och utvecklingen av Dice Simulations är vi inne i en kraftig expansion som kräver en fokusering av våra resurser, säger Patrick Söderlund vd Digital Illusions. Synergenix har sedan i våras arbetat med att ta fram ett styrprogram för den mobila hårdvara som Red Jade utvecklar. De 8 anställda inom Synergenix kommer efter försäljningen att jobba för Red Jade. Antalet medarbetare i Digital Illusions kommer uppgå till 95 medarbetare. Som ett led i försäljningen fullföljer Digital Illusions sitt optionåtagande på resterande aktiepost om 9,9 procent av aktierna i Synergenix genom en nyemission av 50 000 aktier i DICE. Åtagandet gjordes i det förvärvsavtal som parterna ingick i samband med att DICE förvärvade 90,1 procent av aktierna i bolaget. Emissionskursen för de nyutgivna aktierna i DICE blir en genomsnittskurs beräknad på DICE-aktiens kurs under 14 dagar innan genomförd affär. För ytterligare information: Patrick Söderlund Vd 0708-92 96 94 patrick.soderlund@dice.se www.dice.se Digital Illusions är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar datorspel för de marknadsledande plattformarna. Bolaget arbetar på den globala spelmarknaden. Huvudmarknaderna utgörs av Europa, USA och Japan. Bolaget grundades 1992 och har idag över 90 anställda samt kontor i Stockholm, Göteborg och Budapest. Digital Illusions noterades den 16 mars 1998 på Nya Marknaden, i Stockholms Fondbörs SAX-system. Sponsor där är Aragon Fondkommission. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00550/bit0002.pdf

Dokument & länkar