Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Digital Illusions CE AB (publ)

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Digital Illusions CE AB (publ) På ordinarie bolagsstämma i Digital Illusions CE AB (publ) fattades idag beslut om, bland annat, fastställande av resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen, vinstdisposition innebärande att någon utdelning inte skall ske, samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören. Till styrelseledamöter omvaldes Torsten Larsson, Beniamin Cohen, Mats Larsson och Thomas Skoglund. Styrelsearvode fastställdes att utgå med sammanlagt 225 000 kronor att fördelas enligt styrelsens bestämmande och revisorsarvode fastställdes att utgå enligt löpande räkning. För ytterligare information kontakta: Patrick Söderlund, vd, Digital Illusions Telefon: 08-545 184 81 E-post: patrick.soderlund@dice.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT01410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT01410/wkr0002.pdf

Om oss

Digital Illusions är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar datorspel för plattformarna PC, Sony Playstation och Nintendo 64. Bolaget arbetar på den globala spelmarknaden. Huvudmarknaderna utgörs av Europa, USA och Japan.

Dokument & länkar