Kommuniké från styrelsen för Digital Illusions CE AB (publ)

Styrelsen konstaterar att 44,5 procent av rösterna har accepterat Electronic Arts erbjudande till Digital Illusions aktieägare, samt att Electronic Arts har valt att förlänga budperioden till den 20 januari 2005. Styrelsen har ett ansvar för att värdet på bolaget bedöms utifrån relevanta och sakliga uppgifter. Detta gäller oavsett om bolaget är föremål för ett bud eller inte. Styrelsen för Digital Illusions rekommenderade aktieägarna att acceptera budet om 61 kr från Electronic Arts den 15 november 2004. Denna rekommendation gjordes efter det att styrelsen analyserat förutsättningarna för Digital Illusions, både i ett kort och i ett långt perspektiv. Under budtiden har en majoritet av aktieägarna gjort en annan värdering av bolaget än den som styrelsen står för, och några har även uttryckt starka förväntningar på 2005 års resultat. I den situationen känner styrelsen det angeläget att göra vissa förtydliganden beträffande förutsättningar för bolagets intjäningsförmåga för 2005. Det ska understrykas att samtliga dessa faktorer tidigare kommunicerats, om än inte lika detaljerat som nu. Bolagets resultat under 2005 är framför allt beroende av tre faktorer: försäljningen av Battlefield 2 (lanseras under våren 2005), försäljningen av Battlefield Modern Combat (lanseras under hösten 2005) samt utvecklingen av dollarkursen. För att nå upp till 2003 års resultatnivå om 33 Mkr efter skatt under 2005, måste Digital Illusions spel Battlefield 2 säljas i mer än 1,9 miljoner exemplar under det kommande året. Räkneexemplet är baserat på 2005 års planerade bemanning, förväntade projektbudgetar och nuvarande dollarkurs. Det inkluderar även royalty från förväntade produktlanseringar samt royaltyintäkter från tidigare släppta spel. För att Digital Illusions ska få royalty för konsolspelet Battlefield Modern Combat måste försäljningen av spelet till Xbox, Playstation 2 och Microsofts kommande plattform sammanlagt överstiga 4 miljoner exemplar. Det beror på följande: - Storleken på den förutbetalda produktionsbudget som Digital Illusions har erhållit från Electronic Arts. - Royaltynivåerna per konsolspel är lägre än nivåerna per PC-spel på grund av det licensavdrag som betalas till konsoltillverkaren. Detta är inte något som är specifikt för Digital Illusions, utan gäller generellt i spelbranschen. - Digital Illusions utvecklar multiplayerkomponenterna till spelet, medan Electronic Arts bidrar med de delar som kommer att utgöra singleplayerkomponenterna. På grund av delade utvecklingsinsatser har Digital Illusions en lägre royaltysats än normalt för detta spel. Stockholm den 22 december 2004 Digital Illusions CE AB (publ.) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Torsten Larsson, styrelseordförande, Digital Illusions, 08-736 47 18 eller 070-623 99 52 E-post: torsten.larsson@bonnier.se

Om oss

Digital Illusions är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar datorspel för plattformarna PC, Sony Playstation och Nintendo 64. Bolaget arbetar på den globala spelmarknaden. Huvudmarknaderna utgörs av Europa, USA och Japan.

Dokument & länkar