Ökade royaltyintäkter och förbättrat resultat

Digital Illusions delårsrapport jan-mars 2003 Ökade royaltyintäkter och förbättrat resultat Händelser under perioden · Resultatet för första kvartalet 2003 före goodwillavskrivningar uppgick till 10,1 Mkr (2,1 Mkr). · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 7,8 Mkr (-0,7 Mkr) och resultatet efter skatt uppgick till 5,3 Mkr (-0,7 Mkr). · Omsättningen under perioden uppgick till 42,3 Mkr (26,0 Mkr). · I mars 2003 genomförde Digital Illusions en riktad nyemission och ingick ett strategiskt samarbete med Electronic Arts. · Digital Illusions tecknade tre nya avtal under första kvartalet 2003. Finansiella kommentarer Resultatet för första kvartalet 2003 före goodwillavskrivningar uppgick till 10,1 Mkr, vilket innebar en ökning med 8 Mkr jämfört med samma period föregående år. Omsättningen ökade med 63 procent och uppgick till 42,3 Mkr. Intäktsökningen är till stor del hänförlig till royaltyintäkter för spelen Battlefield 1942 och Battlefield 1942: Road to Rome, vilket även påverkar kortsiktiga fordringar som ökat under perioden. Rörelsens kostnader ökade med 35 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen är huvudsakligen hänförlig till ökade personalkostnader. Vid utgången av första kvartalet 2002 hade Digital Illusions 146 anställda, jämfört med 183 anställda i slutet av första kvartalet 2003. Under det första kvartalet, den 17 mars 2003, beslutade Digital Illusions extra bolagsstämma att godkänna förslaget om nyemission till Electronic Arts. Detta kombinerades med ett bredare strategiskt samarbete mellan bolagen. Nyemissionen genomfördes till en kurs på 39,35 kr per aktie och till en ägarandel i bolaget på 19 procent. Samtliga kostnader i samband med investeringen, jurister samt andra förmedlingsavgifter, har dragits direkt från det investerade kapitalet. Digital Illusions tecknade tre nya avtal med Electronic Arts under det första kvartalet 2003. Det sammanlagda värdet på avtalen beräknas till cirka 80 Mkr, exklusive royaltyintäkter. Projekten kommer att pågå under 2003 och 2004. Större andelen av intäkterna under första kvartalet 2003 kommer därmed från projekt med Electronic Arts. I februari 2003 träffade bolaget en uppgörelse med Interactive Studio Management (ISM) angående ett agentavtal från 1997. Samarbetet med ISM har varit framgångsrikt och resulterat i starka relationer med förläggare och ett flertal projekt. Då Digital Illusions ställning på marknaden stärkts avsevärt finns inte längre behovet av en mellanhand. Som ett led i Digital Illusions utveckling och framtida strategi träffades därför en slutuppgörelse angående upphörandet av detta avtal. Totala summan i uppgörelsen uppgick till 9,5 Mkr, varav 6,6 Mkr belastat 2002. Resultatet i första kvartalet har inte nämnvärt belastats av resterade kostnad, då större delen av det återstående beloppet utgjort kostnader som dragits direkt mot det investerade kapitalet i nyemissionen under perioden. Digital Illusions arbetar kontinuerligt med säkring av kontrakterade framtida betalningar i amerikanska dollar, framförallt för den svenska verksamheten där merparten av produktionskostnaderna betalas i svenska kronor. Stora delar av nuvarande löpande kontrakt för den svenska verksamheten är säkrade. Marknad och produkter Digital Illusions tecknade tre nya avtal med Electronic Arts under det första kvartalet 2003. Avtalen omfattar utveckling av en ny produkt av stor betydelse för bolaget, framtagandet av ännu ett tilläggsspel för Battlefield 1942 samt en uppgradering av ett tidigare tecknat avtal. Under januari 2003 offentliggjorde Digital Illusions att utvecklingen av Battlefield 1942 för Xbox inte kommer att fullföljas. Bolaget ser dock att framtida versioner av Battlefield kan komma att göras även för konsoler. Årets första spellansering, Battlefield 1942: Road to Rome, var ett så kallat tilläggsspel till succén Battlefield 1942. Sedan lanseringen i februari har spelet sålt i cirka 400 000 exemplar fram till slutet av första kvartalet och fått ett varmt mottagande av såväl media som konsumenter. Vid utgången av första kvartalet 2003 hade PC-spelet Battlefield 1942 sålt totalt cirka 1 025 000 enheter, sedan lanseringen i september 2002. Under årets upplaga av Annual Interactive Achievements Awards 2002 i Las Vegas, spelbranschens motsvarighet till filmbranschens Oscarsgala, mottog Digital Illusions det prestigefyllda priset "Årets bästa spel 2002" för Battlefield 1942. Under första kvartalet 2003 pågick utvecklingen av Battlefield Secret Weapons WWII. Detta andra tilläggsspel till PC-spelet Battlefield 1942 kommer att lanseras under 2003. Bolaget uppskattar att försäljningen av den nya produkten kommer uppgå till minst 300 000 enheter innan årets slut. Battlefield Secret Weapons WWII kommer även att säljas till ett högre pris än det första tilläggsspelet, Battlefield 1942: Road to Rome. Den globala försäljningen av spelmjukvara till konsoler ökade under första kvartalet, jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av spel till Sony Playstation 2 ökade globalt med 44 procent, spel till Nintendo Gamecube ökade med 43 procent, spel till Xbox ökade med 16 procent och spel till Gameboy Advance ökade med 51 procent jämfört med samma period förra året. Västentliga händelser efter periodens slut Produktionen av Midtown Madness 3 har färdigställts för planerad lansering av Microsoft under sommaren 2003. De tidigare delarna i spelserien Midtown Madness har sålt i mer än tre miljoner exemplar sammanlagt. För ytterligare information kontakta: Patrick Söderlund, vd, Digital Illusions Telefon: 08- 545 184 81 E-post: patrick.soderlund@dice.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT00100/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Digital Illusions är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar datorspel för plattformarna PC, Sony Playstation och Nintendo 64. Bolaget arbetar på den globala spelmarknaden. Huvudmarknaderna utgörs av Europa, USA och Japan.

Dokument & länkar