Uttalande från styrelsen för Digital Illusions CE AB (publ)

Styrelsen för Digital Illusions CE AB (publ) (”Digital Illusions”) har tagit del av det offentliga erbjudandet om 61 kronor kontant per aktie av serie A som Electronic Arts Inc. (”EA”) offentliggjorde idag genom ett av sina svenska dotterbolag. Styrelsen har utvärderat villkoren för erbjudandet. Utvärderingen föranleder styrelsen att göra följande uttalande. Mot bakgrund av de utmaningar som spelbranschen står inför, med ökade utvecklingskostnader och det kommande teknikskiftet bedömer styrelsen för Digital Illusions att ett samgående mellan Digital Illusions och EA är industriellt och strategiskt riktigt. EA kan tillföra den teknik och de resurser som möjliggör och underlättar övergången till nya spelplattformar. Nordea Corporate Finance har på styrelsens uppdrag utvärderat det offentliga erbjudandet om 61 kronor per aktie av serie A till Digital Illusions aktieägare och har i ett utlåtande till styrelsen uttalat sin uppfattning att det erbjudna priset är skäligt från en finansiell utgångspunkt. Baserat på en sammanvägd bedömning anser styrelsen att erbjudandet är skäligt och har därför enhälligt beslutat att rekommendera Digital Illusions aktieägare att acceptera erbjudandet. Stockholm den 15 november 2004 Digital Illusions CE AB (publ.) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Torsten Larsson, styrelseordförande, Digital Illusions, 08-736 47 18 E-post: torsten.larsson@bonnier.se

Om oss

Digital Illusions är ett spelutvecklingsbolag som utvecklar datorspel för plattformarna PC, Sony Playstation och Nintendo 64. Bolaget arbetar på den globala spelmarknaden. Huvudmarknaderna utgörs av Europa, USA och Japan.

Dokument & länkar